SolidarnizUkrainą – konsultacje dla podlaskich przedsiębiorców