Śniadanie biznesowe – złap wiatr w żagle swojego biznesu, Białystok, 29.10.2019r.

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego serdecznie zaprasza przedsiębiorców na śniadanie biznesowe, które odbędzie się 29 października 2019 roku w Hotelu Branicki, ul. Zamenhofa 25 w Białymstoku, w ramach projektu GoSmart BSR, którego celem jest wzmacnianie inteligentnych specjalizacji poprzez wspieranie współpracy międzynarodowej. Podczas spotkania dowiecie się Państwo jak stawiać pierwsze kroki na rynkach zagranicznych oraz jak poszukiwać partnerów do wspólnego rozwijania innowacyjnych produktów i usług. Pokażemy naszych klientów, którzy już odnieśli sukces.

Śniadanie to doskonała okazja do integracji lokalnego środowiska przedsiębiorców zainteresowanych współpracą międzynarodową i internacjonalizacją pod kątem biznesowym i technologicznym.

W trakcie spotkania przybliżymy przedsiębiorcom ideę budowanej sieci współpracy TIBS, wspierającej mały i średni biznes w wychodzeniu na nowe rynki zbytu oraz tworzeniu innowacyjnych produktów i usług.  Będzie to również świetna okazja by w nieformalnej atmosferze porozmawiać z brokerem odpowiedzialnym za wsparcie przedsiębiorców w znalezieniu i nawiązaniu kontaktu z zagranicznym kontrahentem.

Szczególnie zapraszamy przedsiębiorców, przedstawicieli administracji, instytucji otoczenia biznesu, związki i stowarzyszenia sektorowe zainteresowane tematyką transnarodowych inteligentnych specjalizacji i otwarte na współpracę międzynarodową – trwa nabór do sieci TIBS.

Rejestracja

W dniu 23 października zamknęliśmy możliwość rejestracji ze względu na wyczerpanie limitu miejsc.

Istnieje możliwość wpisania się na listę rezerwową – w przypadku zwolnienia miejsc będziemy informować kolejne osoby o możliwości uczestnictwa. Chęć wpisania na listę rezerwową należy zgłosić mailowo na adres sakowski@pfrr.pl przesyłając swoje dane kontaktowe (imię, nazwisko, nazwa firmy, nr telefonu, adres e-mail).

Zachęcamy do rejestracji online na śniadanie za pomocą formularza na dole strony (zapisy do 27 października 2019 r.)

Program spotkania

 • 08:15 – 08:30 – rejestracja uczestników / rozmowy kuluarowe
 • 08:30 – 08:35 – powitanie gości i rozpoczęcie spotkania (Magdalena Maksimowicz, Menadżer Projektu, PFRR)
 • 08:35 – 08:55 – case study – firmy, które znalazły partnerów do współpracy za granicą, (Anna Wrzesińska, broker innowacji, PFRR)
 • 08:55 – 09:15 – prezentacja projektu GoSmart BSR (Magdalena Maksimowicz, Menadżer Projektu, PFRR)
 • 09:15 – 09:30 – jak eksplorować nowe rynki minimalizując ryzyko (Kamil Pendowski, Dyrektor Projektów Rozwojowych, PFRR)
 • 09:30 – 09:40 – wsparcie twojej firmy – dostępne instrumenty finansowe (Agnieszka Kurajew, Dyrektor Funduszu Pożyczkowego, PFRR)
 • 09:40 – 10:00 – podsumowanie i zakończenie spotkania

O projekcie GoSmart BSR

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego PFRR od wielu lat wspiera podlaskie firmy w procesie wychodzenia na rynki zagraniczne poprzez organizację szkoleń, misji gospodarczych, tworzenia modeli biznesowych oraz spotkań kooperacyjnych. Od 2017 r.  zaangażowana jest w projekt GoSmart BSR – Program Regionu Morza Bałtyckiego (Interreg Baltic Sea Region), który realizuje w partnerstwie z liderem projektu, Politechniką Białostocką oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, instytucją stowarzyszoną, która ma wspierać partnerów projektu w zakresie opracowywania narzędzia TIBS (Transnational Innovation Brokerage System).

Projekt ma na celu wypracowanie rozwiązań dotyczących kojarzenia przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej. Ideą projektu jest rozwijanie inteligentnych specjalizacji w układzie międzyregionalnym poprzez tworzenie struktur współpracy między podmiotami ze sfery biznesu, nauki i administracji dla wzmocnienia zdolności innowacyjnej oraz tworzenie platformy umożliwiającej transfer wiedzy w zakresie rozwoju strategii inteligentnych specjalizacji.

Projekt realizowany jest w międzynarodowym konsorcjum składającym się z sześciu partnerów zagranicznych: Vidzeme Planning Region (Łotwa), Valga Municipality Government (Estonia), Public Institution Lithuanian Innovation Centre (Litwa), Kouvola Innovation Ltd. (Finlandia), Hamburg Institute of International Economics (Niemcy), Business Aabenraa (Dania) i obejmuje działania adresowane do:

 1. przedsiębiorców działających w obszarze inteligentnych specjalizacji w poszczególnych regionach biorących udział w projekcie,
 2. instytucji związanych z opracowaniem i wdrażaniem strategii S3,
 3. regionalnych systemów wspierających innowacje, przedsiębiorczość oraz współpracę międzynarodową.

Korzyści dla biznesu

 • dostosowanie sektora badań i rozwoju do potrzeb biznesowych, w tym współpracy międzynarodowej,
 • możliwość uczestnictwa w sieci współpracy, integrującej podmioty ze strefy biznesu, administracji i badań naukowych w kierunku budowania trwałych powiązań międzynarodowych,
 • poprawa dostępu MŚP do różnych form kooperacji międzynarodowej w połączeniu z innowacjami, transferem technologii i know-how oraz szczególnie w zakresie badań i rozwoju,
 • poprawa zrozumienia i skuteczności władz publicznych we wspieraniu innowacji i internacjonalizacji przez przedsiębiorstwa i podmioty badawczo-rozwojowe,
 • opracowanie strategii inteligentnych specjalizacji w układzie transregionalnym i transnarodowym realizowanych w partnerskich regionach.

Organizatorzy

logo_goSmart-BSR logo pfrr

Formularz rejestracyjny