Śniadanie biznesowe - Jak Skutecznie Weryfikować Kontrahentów?
Śniadanie biznesowe w Hajnówce
Archiwum aktualności | 17.11.2022

Śniadanie biznesowe w Hajnówce „Jak Skutecznie Weryfikować Kontrahentów?”, 23.11.2022r.

Marek Dźwigaj, Prezes Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego i Jerzy Sirak, Burmistrz Miasta Hajnówka zapraszają hajnowskich przedsiębiorców na III Śniadanie biznesowe: „Jak Skutecznie Weryfikować Kontrahentów?”, które odbędzie się w Hajnówce, w dniu 23 listopada 2022 roku (środa), w Zajeździe Wrota Lasu, ul. M. J. Piłsudskiego 14, w godzinach 8:00-10:00.

Śniadanie biznesowe jest trzecim spotkaniem przedsiębiorców hajnowskich z cyklu 4 śniadań zaplanowanych w 2022 roku i będzie dotyczyło skutecznej weryfikacji kontrahentów.

Tematyka spotkania

Podczas spotkania będą omówione tematy takie jak:

  • Podstawowe Powody Analizy Sprawozdań
  • Kto dokonuje analizy finansowej?
  • Metody Analizy Finansowej
  • Porównania są bardzo istotne. Dlaczego?
  • Zakres sprawozdania finansowego.
  • Najważniejsze części sprawozdania: Bilans, Rachunek Zysków i Strat, Przepływy finansowe
  • Analiza Rachunku przepływów pieniężnych
  • Analiza wskaźników
  • Część praktyczna – powiązania, sprawozdania, porównania, wycena.

Zgłoszenia

Zapisy przyjmujemy do 21 listopada 2022 r. (poniedziałek) do godziny 12.00. Istnieje możliwość rejestracji telefonicznej +48 604 079 262, osobistej w biurze PFRR w Hajnówce, ul. Ks. I. Wierobieja 30 lok. 18,  za pomocą formularza w wersji papierowej,  w wersji e-mailowej na adres e-mail orzechowska@pfrr.pl  lub w wersji online za pomocą formularza zamieszczonego na dole niniejszej strony.

Śniadanie biznesowe skierowane jest do przedsiębiorców działających na terenie miasta Hajnówka.

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. W śniadaniu, z jednej firmy, maksymalnie może wziąć udział 1 osoba.

Po weryfikacji zgłoszenia wyślemy e-mail potwierdzający udział w spotkaniu.

Program spotkania

Śniadanie organizowane jest w ramach projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021 oraz budżetu państwa.

Formularz zgłoszeniowy

Zobacz pozostałe artykuły

Zapisz się do newslettera