SME Panel w Polsce – zwiększenie uczestnictwa małych i średnich przedsiębiorstw w tworzeniu polityki Unii Europejskiej

kwiecień 2006 – grudzień 2006
ang.: SME Panels in Poland — increasing the participation of SMEs in EU policy making

WARTOŚĆ

Całkowita wartość projektu wynosi około 71 616,75 EUR, dofinansowanie z Komisji Europejskiej w wysokości 55 178,19 EUR

OPIS PROJEKTU I CEL

Projekt ten polega na przeprowadzeniu przez ośrodki sieci EIC w całej Europie serii konsultacji wśród małych i średnich przedsiębiorstw, którzy wyrażą swoje opinie na ważne tematy związane z planowanymi w najbliższym czasie zmianami w dziedzinie prawa i polityk Unii Europejskiej. Działania podejmowane przez Komisję Europejską mają na celu wprowadzenie ułatwień w działalności prorozwojowej firm.

EFEKTY

Przeprowadzenie 3 seminariów

 1. „Prawa własności intelektualnej oraz system patentowy w Europie — punkt widzenia małych i średnich przedsiębiorstw”
 2. „Przyszłość Znaku CE — wpływ planowanych zmian na małe i średnie przedsiębiorstwa”
 3. „Dyrektywa i ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (WEEE) — praktyczne problemy małych i średnich przedsiębiorstw”

W trakcie każdego spotkania uczestnicy wypełniali ankiety, których celem było uzyskanie od małych i średnich przedsiębiorstw opinii na temat nowych rozwiązań w dziedzinie prawa patentowego, dyrektywy nowego podejścia związanych z oznakowaniem CE oraz dyrektywy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

PODMIOT ZAMAWIAJĄCY

Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorczości i Przemysłu.

PARTNERZY

 • EIC PL 415 Gdańsk — lider projektu,
 • EIC PL 411 Białystok
 • EIC PL 405 Warszawa
 • EIC PL 416 Lublin
 • EIC PL406 Kalisz
 • EIC PL412 Katowice
 • EIC PL417 Łódź
 • EIC PL408 Kielce
 • EIC PL413 Kraków
 • EIC PL409 Wałbrzych
 • EIC PL414 Toruń