Smart City Białystok – człowiek, miasto, technologia

Zapraszamy na konferencję „Smart City Białystok” poświęconą gospodarczej, technologicznej i społecznej transformacji naszego miasta w inteligentną aglomerację przyszłości. Konferencja odbędzie się 16 października 2018 r.  o godz. 9:00 w auli widowiskowej Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Świerkowej 20. Wydarzenie ma charakter otwarty i jest skierowane do szerokiego grona odbiorców, zarówno z grona kadry zarządzającej w jednostkach samorządu terytorialnego województwa podlaskiego, jak i mieszkańców oraz przedstawicieli NGO i biznesu.

Głównym celem konferencji jest prezentacja idei Smart City w celu pobudzenia dyskusji na temat wpływu technologii informacyjno-komunikacyjnych na funkcjonowanie miasta i jego mieszańców. Podczas konferencji zostaną przedstawione dobre praktyki oraz inteligentne rozwiązania, wspierające rozwój polskich miast. W trakcie konferencji prelegenci podzielą się swoim doświadczeniem, opowiedzą o wdrożonych w życie rozwiązaniach z zakresu Smart City w obszarach związanych z ekologią, bezpieczeństwem i poprawą jakości życia mieszkańców.

Harmonogram konferencji znajduje się na stronie: http://www.infotech.org.pl/

W ramach wydarzenia odbędzie się również hackathon, podczas którego młodzi programiści zmierzą się z zadaniem, wspierającym ewolucję Białegostoku w miasto przyszłości.

Więcej szczegółów: Białostocki Hackaton Miejski.

Zgłoszenia

Wstęp wolny po uprzednim zarejestrowaniu udziału w wydarzeniu na:

https://smartcitybialystok.evenea.pl/.

Planowana liczba uczestników: 300 osób.

Organizatorzy

Klaster Technologiczny INFOTECH, Amicus, Prezydent Miasta Białegostoku, UwB, Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego.