Senat Uniwersytetu w Białymstoku wybrał członków Rady Uczelni

Senat Uniwersytetu w Białymstoku, na posiedzeniu w dniu 27 marca 2019 r., wybrał 6 członków pierwszej Rady Uczelni. Rada uczelni to nowy organ, wprowadzony ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, która weszła w życie 1 października 2018 r. Mają w niej zasiadać zarówno przedstawiciele danej uczelni, jak i osoby spoza niej. Na powołanie rady uczelnie mają czas do 30 czerwca bieżącego roku.

W Radzie Uczelni Uniwersytetu w Białymstoku wspólnotę uniwersytecką będą reprezentowały 3 osoby:

  • prof. dr. hab. Leonard Etel – były dziekan Wydziału Prawa (2005-2012) oraz rektor UwB w latach 2012-2016,
  • prof. dr hab. Beata Izabella Godlewska-Żyłkiewicz – obecna dziekan Wydziału Biologiczno-Chemicznego, była prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą (2008-2016), członkini Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk,
  • mgr Tomasz Zalewski – kanclerz UwB.

Członkami Rady Uczelni spoza wspólnoty UwB będą:

  • mgr Piotr Horba – dyrektor Centrum Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej w Białymstoku, Santander Bank Polska, współpracujący z UwB przy Programie Santander Universidades,
  • mgr Robert Mucha – dyrektor ds. sprzedaży i marketingu w firmie Witraż, w której zajmuje się przygotowaniem krótkofalowej oraz długoterminowej strategii rozwoju spółki, członek  kapituły konkursu Technotalenty 2018,
  • mgr Andrzej Parafiniuk – prezes Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego, od roku 2012 r. członek Rady Konsultacyjnej UwB, a od 2013 r. także Konsul Honorowy Republiki Finlandii w Białymstoku.

Senat UwB wybrał też przewodniczącego Rady – został nim Andrzej Parafiniuk.

Gratulujemy


Źródło: http://www.uwb.edu.pl/nowosci/aktualnosci/senat-uniwersytetu-w-bialymstoku-wybral-czlonkow-rady-uczelni/695d4519