Seminarium w Zambrowie dotyczące dotacji unijnych dla firm na lata 2014-2020

Podlaska Fundacja Rozwoju RegionalnegoBurmistrz Miasta Zambrów, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zambrowie zapraszają Państwa do uczestnictwa w bezpłatnym seminarium informacyjnym:

„Dotacje z Unii Europejskiej dla firm na lata 2014-2020”

które odbędzie się 16 września 2014 r. (wtorek) w Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyńskiego 2a.

Seminarium informacyjne skierowane jest do wszystkich zainteresowanych, a w szczególności do właścicieli i pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą oraz instytucji otoczenia biznesu.

Seminarium informacyjne, które poprowadzi specjalista ds. funduszy UE, skierowane jest w szczególności do zainteresowanych, którzy chcą poznać następujące źródła finansowania inwestycji:

  • Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego,
  • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
  • Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,
  • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój,
  • Program Operacyjny Polska Wschodnia,
  • Fundusz Pracy.

Kartę zgłoszenia (140kB) udziału w seminarium informacyjnym prosimy przesłać faksem na numer 86 271 21 17, bądź e-mailem:promocja@zambrow.pl lub pocztą na adres:

Urząd Miasta Zambrów
ul. Fabryczna 3
8-300 Zambrów

z dopiskiem SEMINARIUM do 12.09.2014 r.

Dodatkowych informacji udzieli Pani Karolina Ilczuk tel. 86 271 22 10 wew. 30

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w seminarium informacyjnym.

Program seminarium (137kB)

Uczestnictwo w seminarium informacyjnym jest bezpłatne.

Seminarium informacyjne organizowane jest w ramach projektu
„Enterprise Europe Network Wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.