Seminarium w Warszawie dotyczące opakowań i odpadów opakowaniowych, 18.11.2014r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w seminarium z cyklu „Europejskie Przedsiębiorstwo” pt. „Nowelizacja ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych — spodziewane zmiany w UE, nowe prawo w Polsce, obowiązki dla przedsiębiorców”organizowanym przez ośrodek sieci Enterprise Europe Network, afiliowany przy PARP. Seminarium odbędzie się 18 listopada 2014 r. w Warszawie, w sali „Srebrnej” w JM Hotelu, ul. Grzybowska 45, w godz. 09:30-15:00.

Do udziału zapraszamy przedsiębiorców z sektora MŚP, przedstawicieli instytucji okołobiznesowych oraz uczelni wyższych i start-upów, a także osoby zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

Zgłoszenia na seminarium można dokonać do 14 listopada br. poprzez wypełnienie elektronicznego formularza.

Informujemy, iż ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu na seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo w udziale w seminarium mają firmy z terenu woj. mazowieckiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego. PARP zastrzega sobie prawo wyboru uczestników seminarium w przypadku dużej liczby zgłoszeń. PARP bezzwłocznie potwierdzi przyjęcie zgłoszenia na seminarium drogą mailową na adres podany przez uczestnika.

Uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne.

Dodatkowych informacji udziela:

Natalia Łajdych 
e-mail: natalia_lajdych@parp.gov.pl
tel: 22 432 87 05

Źródło: www.parp.gov.pl