Seminarium w Suwałkach na temat skutecznego eksportu na rynki skandynawskie

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego oraz Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach zapraszają na seminarium pt.:

ABC skutecznego eksportu na rynki skandynawskie.
Specyfika, potencjał i kultura biznesu regionu na przykładzie Finlandii.

Seminarium odbędzie się 24 października 2017 r. o godzinie 09:00 w Suwałkach, ul. Innowacyjna 1.

Uczestnikom seminarium przybliżone zostaną m.in. kwestie specyfiki gospodarki i sytuacji ekonomicznej Finlandii oraz innych krajów regionu, zaprezentowany zostanie potencjał oraz płaszczyzny współpracy przedsiębiorstw z Polski i krajów nordyckich, a także omówione zostaną formalne aspekty prowadzenia działalności eksportowej w Finlandii, Szwecji i Norwegii.

Prelegentami semianrium są Waldemar Ślefarski, Maciej Snarski — przedstawiciele firmy RYNEK NORDYCKI, którzy od 15 lat zajmują się poszukiwaniem optymalnych rozwiązań dla polskich przedsiębiorstw poszerzających działalność na kraje skandynawskie i Finlandię.

Zapraszamy do zapoznania się z agendą spotkania oraz do rejestracji poprzez formularz on-line.

AGENDA

09:00 – 09:15 Rejestracja uczestników.

09:15 – 09:20 Powitanie uczestników.

09:20 – 09:30 Prezentacja usług sieci Enterprise Europe Network.

09:30 – 14:30 ABC skutecznego eksportu na rynki skandynawskie.

Specyfika, potencjał i kultura biznesu regionu na przykładzie Finlandii

  • Nordycka wspólnota kulturowa i historyczna. Skandynawia i Finlandia – fakty i stereotypy
  • Specyfika gospodarki i sytuacja ekonomiczna Finlandii oraz innych krajów regionu
  • Natura, historia i uwarunkowania społeczne oraz ich wpływ na kulturę biznesu krajów nordyckich.
  • Etykieta biznesu.
  • Potencjał i płaszczyzny współpracy przedsiębiorstw z Polski i krajów nordyckich.
  • Formalne aspekty prowadzenia działalności eksportowej w Finlandii, Szwecji i Norwegii.
  • Kontakt, pozyskiwanie klientów i współpraca z firmami nordyckimi – porady praktyczne.

14:30 Pytania. Zakończenie. Lunch