Seminarium w Hajnówce: „Fundusze unijne — obiecanki, a rzeczywistość. Co zrobić, aby firma mogła się rozwijać?”

Podlaska Fundacja Rozwoju RegionalnegoBurmistrz Miasta Hajnówka i Starosta Powiatu Hajnowskiego zapraszają do uczestnictwa w bezpłatnym seminarium informacyjnym:

„Fundusze unijne — obiecanki, a rzeczywistość. Co zrobić, aby firma mogła się rozwijać?”,

które odbędzie się 16 czerwca 2015r. (wtorek) w Hajnówce w Hajnowskim Domu Kultury przy ulicy T. Sołoniewicz 4.

Seminarium informacyjne poprowadzą eksperci w dziedzinie pozyskiwania środków finansowych na założenie i rozwój własnej firmy — dotacji UE. Spotkanie skierowane do przedsiębiorców i osób, które planują założenie własnej działalności gospodarczej.

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom szkolenia:

  • wiedzy z zakresu możliwości pozyskania bezzwrotnych form pomocy — w szczególności zapoznania się z dotacjami 2014-2020,
  • praktycznych informacji obejmujących proces aplikowania i wdrażania projektów współfinansowanych ze środków pomocowych,
  • wiedzy z zakresu możliwości pozyskania finansowania projektów realizowanych w województwie podlaskim ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego,
  • wiedzy na temat poza dotacyjnych form wsparcia przedsiębiorców — funduszy zwrotnych,
  • informacji na temat dostępnych form i możliwości rozwoju firm w województwie podlaskim.

Podczas spotkania przedstawione będą przedsiębiorcom następujące tematy:

  • dotacje dla przedsiębiorców w perspektywie 2014-2020,
  • proces aplikowania i wdrażania projektów współfinansowanych ze środków pomocowych,
  • instrumenty wsparcia dla MŚP – możliwości pozyskania funduszy z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego,
  • możliwości rozwoju firmy – sieć Enterprise Europe Network.

Kartę zgłoszenia (127kB) udziału w seminarium informacyjnym prosimy przesłać faksem na numer 85 682 51 87, e-mailem: orzechowska@pfrr.pllub pocztą (Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, ul. Ks. I. Wierobieja 30 lok. 18) do dnia 12.06.2015r.

Uczestnictwo w seminarium informacyjnym jest bezpłatne.
O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Seminarium informacyjne organizowane jest w ramach projektu
„Enterprise Europe Network Wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa.

Dodatkowych informacji udziela:

Alicja Orzechowska,
tel: 85 682 51 87,
kom:604 079 262,
e-mail: orzechowska@pfrr.pl

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w seminarium informacyjnym.

Program seminarium (311kB)