Seminarium w Hajnówce dotyczące źródeł finansowania nowopowstających firm

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zaprasza do uczestnictwa w bezpłatnym seminarium informacyjnym:

„Instrumenty Finansowe UE: wsparcie nowopowstających firm w Unii Europejskiej”,

które odbędzie się 5 czerwca 2014r. (czwartek) w sali konferencyjnej nr 12 Urzędu Miejskiego w Hajnówce, ul. ul. A. Zina 1.

Seminarium informacyjne poprowadzą eksperci w dziedzinie pozyskiwania środków finansowych na założenie i rozwój własnej firmy – dotacji UE.

Seminarium informacyjne skierowane jest w szczególności do początkujących i przyszłych przedsiębiorców, którzy chcą poznać m. in. następujące zagadnienia:

  • Mikrodotacje dla osób zamieszkujących i prowadzących lub zamierzających podjąć działalność gospodarczą na obszarze działania gminy:Białowieża, Czeremcha, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka, Narew, Narewka, Kleszczele,
  • Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy PUP – Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
  • Źródła finansowania działalności gospodarczej z funduszy pożyczkowych – Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego – Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego – Centrum Wspierania Biznesu w Hajnówce.

Kartę zgłoszenia  (173kB) udziału w seminarium informacyjnym prosimy przesłać faksem na numer 85 682 51 87, e-mailem: orzechowska@pfrr.pllub pocztą (Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, ul. Ks. I. Wierobieja 30 lok. 18) do dnia 04.06.2014r.

Uczestnictwo w seminarium informacyjnym jest bezpłatne.
Ilość miejsc ograniczona (20 miejsc). O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Seminarium informacyjne organizowane jest w ramach projektu
„Enterprise Europe Network Wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa.

Dodatkowych informacji udziela:

  • Pani Alicja Orzechowska, tel: 85 682 51 87, kom: 604 079 262, e-mail: orzechowska@pfrr.pl

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w seminarium informacyjnym.

Program seminarium (136kB)