Seminarium w Bielsku Podlaskim: „Handel (usługi) i e-handel w krajach UE – prawa i obowiązki sprzedawców”

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zaprasza Państwa do uczestnictwa w seminarium informacyjnym:

„Handel (usługi) i e-handel w krajach UE – prawa i obowiązki sprzedawców”,

które odbędzie się 26 marca 2014 r. (środa) w Bielsku Podlaskim, Kawiarnia Hajduczek ul. Mickiewicza 25.

Seminarium informacyjne jest skierowane do wszystkich zainteresowanych, a w szczególności do osób chcących rozpocząć działalność, właścicieli i pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu.

Seminarium informacyjne będzie prowadzone przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów Pana Ryszarda Baranowskiego. Seminarium w szczególności skierowane jest do zainteresowanych, którzy chcą:

  • Poznać znaczenie następujących zwrotów: „niezgodność towaru z umową”, „ochrona konsumencka”, „gwarancja” i innych
  • Poznać odpowiedzialność za towar/usługę wobec klienta
  • Uniknąć kłopotliwych roszczeń klientów
  • Poznać prawa sprzedawców

Kartę zgłoszenia (150kB) udziału w seminarium informacyjnym prosimy przesłać faksem na numer 85 730 30 22 , e-mailem: bielach@pfrr.pl lub pocztą (Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, ul. Mickiewicza 31 pok. 14, 17-100 Bielsk Podlaski) do 25 marca 2014 r.

Dodatkowych informacji udziela Pani Krystyna Biełach, tel. 85 730 18 42 , e-mail: bielach@pfrr.pl

Uczestnictwo w seminarium informacyjnym jest bezpłatne.
Ilość miejsc ograniczona (20 miejsc). O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Seminarium informacyjne organizowane jest w ramach projektu
„Enterprise Europe Network Wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w seminarium informacyjnym.

Program seminarium (131kB)