Seminarium w Bielsku Podlaskim dotyczące prowadzenia biznesu w Polsce i UE

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zaprasza Państwa do uczestnictwa w seminarium informacyjnym

„Działalność gospodarcza w Polsce i UE – rejestracja i finansowanie”,

które odbędzie się 23 listopada 2015r. (poniedziałek), w Bielsku Podlaskim, Powiatowy Urząd Pracy ul. 3 Maja 17.

Seminarium informacyjne jest skierowane do wszystkich zainteresowanych, a w szczególności do osób chcących rozpocząć działalność, właścicieli i pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu.

Seminarium informacyjne poprowadzi doradca przedsiębiorczości Krystyna Biełach. Seminarium informacyjne w szczególności skierowane jest do zainteresowanych, którzy chcą poznać następujące zagadnienia:

  • Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i UE
  • Rejestracja działalności i obowiązki przedsiębiorcy
  • Prowadzenie działalności w UE
  • Źródła finansowania działalności gospodarczej

Uczestnictwo w seminarium informacyjnym jest bezpłatne.
Ilość miejsc ograniczona (20 miejsc). O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Kartę zgłoszenia (106kB) udziału w seminarium informacyjnym prosimy przesłać e-mailem: bielach@pfrr.pl, faksem na numer 85 730 30 22 lub pocztą (Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, ul. Mickiewicza 31 pok. 14, 17-100 Bielsk Podlaski) do 19 listopada 2015r.

Dodatkowych informacji udziela Pani Krystyna Biełach, tel. 85 730 18 42, e-mail: bielach@pfrr.pl.

Program seminarium informacyjnego (92kB)

Seminarium informacyjne organizowane jest w ramach projektu
„Enterprise Europe Network Wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa.