Seminarium w Białymstoku: „Wyzwania dla podlaskiego rynku pracy”, 09.09.2014r.

Bilans Kapitału Ludzkiego (BKL) jest największym w Europie środkowo-wschodniej badaniem rynku pracy. Corocznie wyniki badań, stają się podstawą do dyskusji ze środowiskiem rządowym, praktykami biznesu, kadrą naukową, przedstawicielami przedsiębiorców, w tym szczególnie z przedstawicielami działów HR o rozwiązaniach, które umożliwią najlepsze wykorzystanie zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach.

Najważniejsze wyniki IV edycji badań BKL z uwzględnieniem danych dla regionu podlaskiego zaprezentowane zostaną 9 września 2014 w Hotelu Trio w BiałymstokuSeminarium adresowane jest do wszystkich związanych z regionalnym rynkiem pracy, w szczególności do pracodawców, przedstawicieli działów HR, przedstawicieli firm szkoleniowych, szkół wyższych i administracji w regionie. Wszystkie wystąpienia prowadzone będą w formie panelidyskusyjnych z udziałem zaproszonych praktyków i ekspertów.

Województwo podlaskie miało jeden z najniższych w Polsce odsetków pracodawców poszukujących pracowników, który kształtował się na poziomie 12%. Jednocześnie też jeden z najwyższych odsetków pracodawców, którzy poszukując pracowników doświadczyli trudności w ich znalezieniu. Dlatego też seminarium rozpoczniemy prezentacją wyników badań pracodawców koncentrując się niedopasowaniu obserwowanym na polskim rynku pracy. Badania BKL umożliwiają udzielenie odpowiedzi na pytanie o to czy nasze wybory edukacyjne predestynują nasze szanse na karierę, zarobki a nawet na naszą dzietność. Dlatego też w kolejnym wystąpieniu zaprezentujemy wyniki analiz związku między poziomem wykształcenia a szansami rynkowymi i sytuacją zawodową. W trakcie seminarium przyjrzymy się również podejściu Polaków oraz samych firm do szkoleń i rozwoju.

Podczas seminarium po raz pierwszy zaprezentowany zostanie również raport regionalny: „Rynek pracy w województwie podlaskim w świetle wyników badań Bilans Kapitału Ludzkiego 2013”. Osoby uczestniczące w seminarium otrzymają go podczas rejestracji na seminarium.

Organizatorem jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Zapraszamy do rejestracji na seminarium.

Szczegółowy program seminarium dostępny jest na stronie http://bkl.parp.gov.pl/program-Bialystok.