Seminarium w Białymstoku: „Umowy handlowe w międzynarodowym obrocie gospodarczym – zawieranie i zabezpieczanie” – 14.11.2018r.

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego, zaprasza na szkolenie: Umowy handlowe w międzynarodowym obrocie gospodarczym – zawieranie i zabezpieczanie”, które odbędzie się  14 listopada 2018 r. (środa), o godz. 9:00 w Białymstoku w Hotelu Silver, ul. Mikołaja Kopernika 97.

Seminarium ma na celu krok po kroku przeprowadzić Uczestników przez proces poprawnego sporządzania umów w międzynarodowym obrocie gospodarczym, ich zabezpieczenia i wykonania. Na seminarium zostaną zaprezentowane wzory klauzul umownych oraz analiza wybranych przypadków. Ponadto seminarium będzie połączone z dyskusją, sesją pytań i odpowiedzi oraz rozwiązaniem praktycznych problemów w oparciu o konkretne stany faktyczne.

Prelegent

Monika Drab-Grotowska
Monika Drab-Grotowska

Spotkanie poprowadzi Pani Monika Drab-Grotowskajest radcą prawnym od 2004 roku, wspólnikiem w Kancelarii Drab-Grotowska, Juszczyńska, Achler, Prezesem Zarządu spółki doradczej z zakresu prawa żywnościowego IGI Food Consulting. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako prawnik w Departamencie Domów Maklerskich Komisji Papierów Wartościowych i Giełd – obecnej Komisji Nadzoru Finansowego (1998 r.-2001 r.), a także będąc zastępcą Dyrektora Zespołu Kontroli Wewnętrznej i Finansowej w Agencji Prywatyzacji (2001 r.-2002 r.), jak również zasiadając w radach nadzorczych spółek prawa handlowego, takich jak: „Daewoo Engineering & Construction Poland Sp. z o. o.” siedzibą w Warszawie, „Pilmet S.A.” z siedzibą we Wrocławiu „Huta Szkła Ujście S.A.” z siedzibą w Ujściu a także zarządzając spółką inwestycyjną. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej firm, specjalizuje się w prawie pracy, prawie cywilnym oraz szeroko pojętym prawie gospodarczym, reprezentuje strony w postępowaniach sądowych.

W lutym 2001 r. ukazała się książka, której jest współautorką, zatytułowana „Papiery wartościowe i prawa pochodne – aspekty prawne i rachunkowe”. Uczestniczyła kompleksowo w restrukturyzacji pracowniczej m. in. takich grup jak Sara Lee Household and Body Care Poland Sp. z o. o., ABG Spółka Akcyjna, Sygnity Spółka Akcyjna, Wincor Nixdorf (Polska) Sp. z o.o. i wielu innych, a także podmiotów leczniczych takich jak Szpital w Skarżysku – Kamiennej oraz Instytut Matki i Dziecka w Warszawie.

Rejestracja

Prosimy o potwierdzenie przybycia na spotkanie do 12 listopada 2018 r. za pomocą formularza rejestracyjnego on-line dostępnego na dole strony.

Kontakt

Karolina Oblacewicz
kom: +48 515 826 333
e-mail: oblacewicz@pfrr.pl

Program spotkania

Program seminarium „Umowy handlowe w międzynarodowym obrocie gospodarczym”

 

 

09.00– 09.20 Rejestracja uczestników i poranna kawa
9.20 – 9.30 Powitanie uczestników oraz prezentacja projektu Enterprise Europe Network

Anna Wrzesińska – Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

9.30 – 11.30 Umowy w międzynarodowym obrocie gospodarczym – zawieranie i zabezpieczanie

1)           Wprowadzenie do tematyki klauzul kontraktowych i systemów rozliczeń w handlu zagranicznym

2)           Kontrakt, podstawy prawne: konwencja  „O umowach międzynarodowej sprzedaży towarów”

3)           Swoboda zawierania umów.

4)           Rodzaje kontraktów, budowa kontraktu.

5)           Kontraktowe klauzule uzupełniające.

6)           Towar w kontrakcie, opakowanie towaru.

7)           Cena w kontrakcie, rozliczenia.

8)           Intencje stron w negocjacjach – czy mają znaczenie prawne?

9)           Jakie prawa przysługują stronom negocjacji, a jakie są ich obowiązki?

10)       Jak zabezpieczyć własne interesy na etapie negocjacji?

11)       Konsekwencje niezachowania lojalności na etapie negocjacji warunków umowy

Monika Drab-Grotowska – radca prawny, Kancelaria Drab-Grotowska, Juszczyńska, Achler, Akademia Stosowania Prawa

11.30 – 11.45 Przerwa kawowa
11.45 – 13.10 Umowy w międzynarodowym obrocie gospodarczym – zawieranie i zabezpieczanie

1)      List intencyjny a umowa przedwstępna – jakie są różnice i skutki zawarcia?

2)      Oferta i jej przyjęcie według polskiego prawa oraz prawa międzynarodowego – odmienności.

3)      Kolizja wzorców kontraktowych – metody rozwiązywania (reguła „last shot „).

4)      Zaliczki a zadatek – jakie są różnice w umowach pod prawem polskim a w umowach międzynarodowych?

5)      Odsetki a kary umowne – jakie są zasady ustanawiania w umowach i egzekwowania?

6)      Pojęcie i charakter prawny gwarancji. Gwarancja a rękojmia. Przesłanki odpowiedzialności.

7)      Najważniejsze odstępstwa od polskich regulacji (K.C.) występujące w umowach pod kątem prawa niemieckiego i anglosaskiego.

8)      Charakterystyka prawa romańsko-germańskiego na przykładzie ustawodawstwa niemieckiego.

9)      Przedawnienie roszczeń w obrocie międzynarodowym.

Monika Drab-Grotowska – radca prawny, Kancelaria Drab-Grotowska, Juszczyńska, Achler, Akademia Stosowania Prawa

13.10 -13.20 Przerwa kawowa
13.20 -14.30 Umowy w międzynarodowym obrocie gospodarczym – zawieranie i zabezpieczanie

1)     Wybór miejsca arbitrażu. Prawo właściwe.

2)     Język umów.

3)     Jakie są zasadnicze konsekwencje niewykonania umowy? Odszkodowanie i jego zakres.

4)     Kiedy umowa zostaje uznana za nienależycie wykonaną?

5)     W jaki sposób zakończyć umowę? Wypowiedzenie, odstąpienie czy rozwiązanie – dopuszczalność i skutki prawne.

6)     W jaki sposób i kiedy dochodzić ewentualnych roszczeń? Konstrukcja roszczenia i problem przedawnienia.

7)     Wybór drogi dochodzenia roszczeń: sąd czy arbitraż?

Monika Drab-Grotowska – radca prawny, Kancelaria Drab-Grotowska, Juszczyńska, Achler, Akademia Stosowania Prawa

14.30 -15.00 Podsumowanie i odpowiedzi na indywidualne pytania
15.00 -15.05 Prezentacja projektu Fast Forward Europe

Magdalena Maksimowicz – Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

15.05 -15.10 Prezentacja projektu SUPER Supporting eco-innovations towards international markets

Karolina Anusiewicz – Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

Formularz zgłoszeniowy