Seminarium w Białymstoku dotyczące ochrony znaków towarowych

Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej wystosował zaproszenie na seminarium regionalne zatytułowane „Możliwości ochrony znaków towarowych w Polsce i w Unii Europejskiej” adresowane do przedsiębiorców i przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu, które odbędzie się 3 czerwca 2016 r. w Białymstoku.

Wydarzenie to jest jednym z szesnastu szkoleń, realizowanych przez ten Urząd w całej Polsce, mających na celu przybliżenie zarówno nowego systemu rejestracji znaków towarowych w Polsce, jak też przedstawienie specyfiki procedury regionalnej – przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej oraz procedury międzynarodowej, administrowanej przez Światową Organizację Własności Intelektualnej.

Udział w seminarium jest bezpłatnyrejestracja odbywa się elektronicznie poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie internetowej Urzędu Patentowego