Seminarium w Białymstoku dotyczące dotacji z Działania 8.2 PO IG

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zaprasza Państwa do uczestnictwa w seminarium informacyjnym:

Wsparcie wdrażania elektronicznego biznesu typu b2b — Działanie 8.2 PO IG,

które odbędzie się 20 stycznia 2014 r. w godz. 10:00-13:00 w sali szkoleniowej RCS Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok, III piętro.

Seminarium informacyjne skierowane jest do właścicieli i pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Seminarium informacyjne będzie prowadzone przez pracowników Regionalnej Instytucji Finansującej, udzielających informacji na temat Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Podczas seminarium będą omawiane zagadnienia związane z zasadami ubiegania się o dotacje w ramach działania 8.2 POIG, tj.:

  • typy beneficjentów kwalifikujących się do wsparcia,
  • typy projektów kwalifikujące się do wsparcia,
  • zasady finansowania projektów,
  • wydatki kwalifikowane w projekcie,
  • wymagana dokumentacja.

Kartę zgłoszenia (223kB) udziału w seminarium informacyjnym prosimy przesłać faksem na numer 85 742 00 44, e-mail: chmielewska@pfrr.pl lub pocztą (Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok) do dnia 17.01.2014 r. W karcie zgłoszenia proszę wpisać osoby, które wezmą udział w seminarium informacyjnym.

Uczestnictwo w seminarium informacyjnym jest bezpłatne.
Ilość miejsc ograniczona (20 miejsc). O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Dodatkowych informacji udziela Pani Justyna Chmielewska, tel. 85 741 20 78, e-mail: chmielewska@pfrr.pl

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w seminarium informacyjnym.

Program seminarium (217kB)