Seminarium nt. możliwości biznesowych w krajach Sojuszu Pacyfiku

Krajowa Izba Gospodarcza wraz z Departamentem Ameryki Ministerstwa Spraw Zagranicznych w dniu 20 czerwca 2017 r. organizuje seminarium nt. możliwości biznesowych polskich przedsiębiorstw w krajach Sojuszu Pacyfiku (Meksyk, Kolumbia, Peru, Chile) pt. „Sojusz Pacyfiku – gospodarcze wyzwanie dla Polski.

Współpraca z Sojuszem Pacyfiku jest jednym z priorytetów Rządu RP wobec Ameryki Łacińskiej, a połowa obrotów handlowych Polski z regionem przypada właśnie na państwa Sojuszu. Od 2015 r. Polska posiada status obserwatora w ww. ugrupowaniu, deklarując współpracę w takich obszarach jak: internacjonalizacja małych średnich przedsiębiorstw oraz innowacyjność. Krajowa Izba Gospodarcza od lat promuje możliwości biznesowe na rynkach Ameryki Łacińskiej, wierzymy, że rzetelna informacja i promocja ma kluczowe znaczenie dla rozwoju bilateralnej współpracy gospodarczej.

Seminarium skierowane jest do małych i średnich przedsiębiorstw, zainteresowanych eksportem i inwestycjami w krajach Sojuszu Pacyfiku. Wśród panelistów znajdują się przedstawiciele sektora rządowego, biznesowego, dyplomaci i eksperci z krajów SP. Szczegółowy program znajdą Państwo w załączeniu.