Seminarium informacyjne w Bielsku Podlaskim: „Jak pozyskać kontrahenta w Unii Europejskiej?”

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zaprasza Państwa do uczestnictwa w seminarium informacyjnym „Jak pozyskać kontrahenta w Unii Europejskiej?”, które odbędzie się 6 listopada 2014 r. (czwartek) w Bielsku Podlaskim, Sala konferencyjna Glazur, ul. Zamkowa 51.

Seminarium informacyjne jest skierowane do wszystkich zainteresowanych, a w szczególności do osób chcących rozpocząć działalność, właścicieli i pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu.

Seminarium informacyjne będzie prowadzone przez doradcę przedsiębiorczości Panią Krystynę Biełach i praktyka biznesu i trenera zarządzania, Pana Patrycjusza Skakuj.

Seminarium w szczególności skierowane jest do zainteresowanych, którzy chcą:

  • Rozwinąć działalność gospodarczą, poprzez pozyskanie nowych kontrahentów zagranicznych
  • Uzyskać wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu technik sprzedaży
  • Uniknąć kłopotliwych sytuacji z kontrahentami zagranicznymi

Kartę zgłoszenia (159kB) udziału w seminarium informacyjnym prosimy przesłać faksem na numer 85 730 30 22, e-mailem: bielach@pfrr.pl lub pocztą (Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, ul. Mickiewicza 31 pok. 14, 17-100 Bielsk Podlaski) do 4 listopada 2014 r.

Dodatkowych informacji udziela Pani Krystyna Biełach, tel. 85 730 18 42, e-mail: bielach@pfrr.pl

Uczestnictwo w seminarium informacyjnym jest bezpłatne.
Ilość miejsc ograniczona (20 miejsc). O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Seminarium informacyjne organizowane jest w ramach projektu
„Enterprise Europe Network Wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa.

Program seminarium (104kB)