Seminarium: „Gmina efektywna energetycznie – jak planować i wprowadzać projekty energetyczne w gminach”

Fundacja Euronatur oraz Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zapraszają Państwa do uczestnictwa w seminarium:

Gmina efektywna energetycznie — jak planować i wprowadzać projekty energetyczne w gminach

które odbędzie się w dniach 23-24 stycznia 2014 r. (czwartek-piątek), w Goniądzu, w Centrum Konferencyjno – Wypoczynkowym Bartlowizna, ul. Nadbiebrzańska 32.

Celem seminarium jest promocja odnawialnych źródeł energii oraz podniesienie świadomości władz lokalnych województwa podlaskiego w zakresie możliwości ich wykorzystania. Przedstawione zostaną doświadczenia przedstawicieli gmin niemieckich, kraju, który jest jednym z prekursorów i liderów korzystania z odnawialnych źródeł energii w Europie. Istotnymi aspektami dyskusji będą również kwestie prawne związane z wdrażaniem projektów energetycznych w gminach oraz kwestie finansowe możliwości ich realizacji.

Seminarium skierowane jest do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.

Kartę zgłoszenia (124kB) udziału w seminarium prosimy przesłać faksem na numer 85 740 86 85, e-mail: palusewicz@pfrr.pl lub pocztą (Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, ul. Starobojarska 15, 15-073 Białystok) do dnia 17.01.2014r. W karcie zgłoszenia proszę wpisać osoby, które wezmą udział w seminarium informacyjnym (max. 2 osoby z instytucji).

Uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne.
Ilość miejsc ograniczona (40 miejsc). O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Seminarium współfinansowane jest przez
Federalne Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów
oraz Federalny Urząd ds. Środowiska w Niemczech.

Dodatkowych informacji udziela:

Agnieszka Pałusewicz-Sarosiek 
tel: 85 740 86 88
e-mail: palusewicz@pfrr.pl

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w seminarium.

Program seminarium (227kB)