Seminarium dotyczące Polsko-Amerykańskiego Tygodnia Innowacji, 10.09.2014r., Warszawa

W dniu 10 września 2014r. o godz. 9:00 w budynku Zebra Tower przy ul. Mokotowskiej 1 w Warszawie odbędzie się spotkanie przygotowawcze dla firm, które są zainteresowane uczestnictwem w Polsko-Amerykańskim Tygodniu Innowacji.

Jego celem będzie przedstawienie idei oraz agendy wydarzenia, a także przygotowanie potencjalnych uczestników do maksymalnego wykorzystania swojej obecności w Kalifornii.

O wydarzeniu

W dniach 16-21 listopada 2014r. w Kalifornii Ministerstwo Spraw Zagranicznych wraz z grupą polskich partnerów instytucjonalnych (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Urząd Patentowy RP, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Środowiska) organizuje Polsko-Amerykański Tydzień Innowacji (PATI) – przedsięwzięcie promujące polskie osiągnięcia i pomysły w dziedzinie wysokich technologii i szeroko pojętych innowacji. W naszym zamierzeniu, PATI ma być serią wydarzeń o charakterze gospodarczo-naukowo-promocyjnym, służących pokazaniu Polski jako kraju nowoczesnego, o ciekawej innowacyjnej ofercie produktowej, w którym działają zaawansowane technologicznie branże gospodarki (ICT, cleantech, life sciences, przemysł kreatywny, nowoczesne usługi finansowe), w którym pracują ludzie ze świetnymi pomysłami godnymi komercjalizacji. Zależy nam na zaprezentowaniu polskiego dorobku innowacyjnego w sposób interesujący, atrakcyjny i przekonywujący dla strony amerykańskiej. Wydarzenia związane z PATI odbędą się w Los Angeles i San Francisco/Dolinie Krzemowej i będą mieć formę seminariów/konferencji połączonych z prezentacjami oferty polskich uczestników i spotkaniami B2B. Planujemy transmisję online z organizowanych wydarzeń.

Grupą docelową po stronie amerykańskiej będą firmy i osoby działające w branżach z obszaru zainteresowań polskich uczestników, przedstawiciele funduszy VC, PE, inwestorzy prywatni, instytucje badawcze i naukowe potencjalnie zainteresowane polską ofertą oraz mogące się podzielić dobrymi praktykami z zakresu współpracy z biznesem, administracja stanowa, media, ośrodki opiniotwórcze i Polonia z Zachodniego Wybrzeża.

Szczegółowe informacje …