Seminaria na temat zarządzania organizacjami klastrowymi na Białorusi

Na Białorusi trwa cykl seminariów informacyjnych na temat zarządzania organizacjami klastrowymi. Jest on organizowany przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego w ramach trzyletniego projektu Polskiej pomocy współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

Celem przedsięwzięcia jest wdrożenie systemu klastrowego na Białorusi. Podczas seminariów uczestnicy poznają dobre i złe praktyki zarządzania oraz ich bezpośrednie przełożenie na sprawne i efektywne funkcjonowanie inicjatyw klastrowych. Seminaria będą organizowane w październiku i listopadzie 2019 r. w sześciu miastach: Nowopołock, Mohylew, Kliczew, Homel, Pińsk, Grodno.

Istotnym wydarzeniem podczas sesji plenarnej w Mohylewie będzie podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Podlaską Fundacją Rozwoju Regionalnego a Wolną Strefą Ekonomiczną „Mohylew”. Podobne porozumienie z białoruskimi partnerami zostanie podpisane przez Klaster Obróbki Metali z Białegostoku.

W tym roku przewidziane jest również uruchomienie specjalistycznego portalu informacyjnego poświęconego rozwojowi klastrów na Białorusi.

O postępach w projekcie informuje prasa białoruska:


Źródło: http://polskapomoc.gov.pl/Seminaria,na,temat,zarzadzania,organizacjami,klastrowymi,na,Bialorusi,3036.html