Sejm uchwalił ustawę dla startupów. Prosta Spółka Akcyjna coraz bliżej

Sejm znowelizował kodeks spółek handlowych i wprowadził nowy rodzaj spółki – Prostą Spółkę Akcyjną (PSA). Nowe prawo ma przyczynić się do rozwoju startupów w Polsce i sprawić, że założenie spółki i pozyskanie kapitału na rozwój działalności będzie łatwiejsze.

Ministerstwo przedsiębiorczości liczy, że nowelizacja zacznie obowiązywać od 1 marca 2020 r. Prosta Spółka Akcyjna ma łączyć cechy spółki z o.o.(stosunkowo proste i mało kosztowne założenie, funkcjonowanie i likwidacja spółki) z zaletami spółki akcyjnej.

Głównymi zaletami PSA mają być:

  • brak barier wejścia (1 zł kapitału na start);
  • szybka rejestracja elektroniczna (w 24 h za pomocą formularza, obok możliwości rejestracji metodą „tradycyjną”);
  • uproszczenia i elektronizacja procedur w spółce (w tym możliwość podejmowania uchwał za pomocą poczty elektronicznej albo w czasie wideokonferencji);
  • duża swoboda i elastyczność w określaniu rodzajów akcji i zasad działania spółki; maksymalnie wykorzystany kapitał ludzki (w tym akcje za prace i usługi);
  • łatwiejsze dysponowanie środkami spółki – brak „zamrożonego” kapitału zakładowego, ale zarazem obowiązek dbania o wypłacalność spółki i inne środki, które zapewniają ochronę jej wierzycielom;
  • uproszczony elektroniczny rejestr akcjonariuszy, prowadzony np. przez firmę inwestycyjną albo notariusza – dopuszczamy wykorzystanie blockchainu do prowadzenia tego rejestru, otwierając się na najnowocześniejsze technologie;
  • brak statusu spółki publicznej i związanych z tym restrykcyjnych obowiązków – akcje PSA nie będą notowane na giełdzie; jednocześnie będzie możliwość przekształcenia PSA w spółkę akcyjną w celu wejścia na giełdę;
  • nieskomplikowana i elastyczna struktura organów (brak obligatoryjnej rady nadzorczej i możliwość powołania rady dyrektorów);
  • uproszczona likwidacja PSA – skrócony został, w stosunku do innych spółek, czas potrzebny na przeprowadzenie likwidacji, a dodatkowo możliwe będzie rozwiązanie spółki bez likwidacji – przez przejęcie jej majątku i zobowiązań przez akcjonariusza.

Prosta spółka akcyjna (PSA)

Według Fundacji Startup Poland w 2016 r. funkcjonowało w Polsce około 2,7 tys. podmiotów, w przypadku których przetwarzanie informacji i pochodne technologie stanowiły kluczowy element ich działalności. Rzeczywista liczba przedsięwzięć typu startup jest jednak znacznie wyższa. Potencjał startupów w 2023 r. to, zgodnie z prognozami Deloitte, 2,2 mld zł wartości dodanej, ponad 50 tys. miejsc pracy i 757 mln zł przychodów dla gospodarstw domowych, podano także.


Źródło:  https://businessinsider.com.pl/firmy/przepisy/prosta-spolka-akcyjna-uchwalona-przez-sejm/5wn1w8j