Sankcje Unii Europejskiej przeciwko Rosji oraz Białorusi
Sankcje-Unii-Europejskiej
Informacje | 04.03.2022

Sankcje Unii Europejskiej oraz wybranych krajów spoza UE przeciwko Rosji oraz Białorusi

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, informuje o sankcjach wprowadzonych przez Unię Europejską w związku z agresją zbrojną Rosji na Ukrainę dotyczą wielu obszarów. Najważniejsze z nich wymierzone są w rosyjski sektor finansowy, obejmując m.in. wykluczenie wybranych rosyjskich banków z systemu SWIFT, co utrudni realizację płatności między podmiotami z Rosji i Unii Europejskiej. Sankcje unijne oznaczają również zakaz dokonywania niektórych transakcji, w tym przede wszystkim udzielania kredytów czy nabywania papierów wartościowych.

Unia Europejska wprowadziła również szereg sankcji sektorowych, które dotyczą eksportu niektórych towarów z UE do Rosji. Lista dóbr objętych sankcjami zawiera przede wszystkim:

  • towary podwójnego zastosowania, czyli takie, które mogą służyć zarówno do celów cywilnych, jak i wojskowych;
  • wysokie technologie, w tym zakaz eksportu niektórych dóbr i technologii dla sektora wydobycia i przetwarzania ropy oraz zakaz eksportu dóbr i technologii wykorzystywanych w sektorze lotniczym i świadczenia usług serwisowych w tym zakresie.

Sankcje zakładają również zakaz udzielania gwarancji eksportowych przez państwa członkowskie UE.

Kolejne sankcje w drodze

Można oczekiwać, że zakres sankcji UE wobec Rosji i Białorusi będzie rozszerzany i prowadzenie działalności na tych rynkach oraz wymiana handlowa z Rosją i Białorusią będą znacznie utrudnione i obarczone bardzo wysokim ryzykiem.  W tej sytuacji zaleca się polskim firmom ograniczenie lub zakończenie współpracy biznesowej z partnerami rosyjskimi i białoruskimi oraz poszukiwanie alternatywnych rynków dla wymiany handlowej i inwestycji.

Pełna lista aktualnych sankcji nałożonych przez Unię Europejską wobec Federacji Rosyjskiej, uzupełniona o przyjęte 2 marca sankcje sektorowe na Białoruś:

Zakres sankcji nałożonych na obydwa państwa przez grupę krajów spoza UE: Stany Zjednoczone, Zjednoczone Królestwo, Japonię, Kanadę oraz Australię:

Źródło: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

Zobacz pozostałe artykuły

Życzenia Wielkanocne 2024
Archiwum aktualności | 29.03.2024

Życzenia Wielkanocne

Radosnych Świąt Wielkanocnych spędzonych w gronie bliskich i przynoszących wytchnienie w codziennym pędzie życzą Zarząd i Pracownicy Podlaskiej Fundacji Rozwoju…

Zapisz się do newslettera