Samorząd województwa tworzy fundusz grantów na działalność badawczo-rozwojową

Ma to być zachęta do rozwoju małych i średnich podlaskich firm. Przeznaczone zostanie na to 10,5 mln zł. Podlascy przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie własnych prac badawczo rozwojowych, bądź o zakupienie takich projektów. Maksymalnie jedna firma może dostać 100 tys. zł i nie więcej niż 85% poniesionych wydatków.

W uprzywilejowanej sytuacji będą przedsiębiorcy, którzy nie korzystali dotąd ze wsparcia innowacji czy kreujący projekty podlegające zgłoszeniu do urzędu patentowego.

Bony na usługi badawcze będzie rozdzielała Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego.


Źródło: https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/167016