Ryzyko walutowe w handlu zagranicznym dla importerów i eksporterów w dobie korona wirusa