Ruszyła rejestracja na 5. Wschodni Kongres Gospodarczy, Białystok, 3-4.10.2018r.

Już po raz piąty jesienią Białystok będzie miejscem dyskusji o perspektywach Polski Wschodniej na tle zmieniającej się Europy. Wschodni Kongres Gospodarczy, który odbędzie się w dniach 3-4 października 2018 r., to jedna z najważniejszych imprez gospodarczych w kraju – zapraszamy do bezpłatnej rejestracji.

Zachęcamy również do zapoznania się z rozszerzonym zakresem tematycznym Kongresu.

W agendzie spotkań można znaleźć między innymi poniższe zagadnienia:

 • Polska Wschodnia 4.0
 • Polityka spójności po 2020 roku – perspektywa dla Polski Wschodniej
 • Nowa gospodarka a Regionalne Strategie Innowacji – wyzwania i szanse
 • Polski przemysł spożywczy w Europie i na świecie
 • Biznes rolno-spożywczy wczoraj i dziś
 • Biznes na drodze ku dojrzałości
 • Wpływ współpracy transgranicznej na rozwój Polski Wschodniej
 • Miasta jako ośrodki wzrostu konkurencyjności Polski Wschodniej
 • Inwestycje
 • Wsparcie eksportu
 • Finansowanie rozwoju Polski Wschodniej
 • Kadry dla gospodarki Polski Wschodniej
 • Energia dla rozwoju – potencjał i bezpieczeństwo Polski Wschodniej
 • Drogi nowych możliwości. Teraz infrastruktura
 • Budownictwo i przemysł drzewny
 • Kierunek Wschód – potencjał dla centrum usług dla biznesu
 • Polska Wschodnia – turystyczny makroregion Europy
 • Rozwój systemu ochrony zdrowia w Polsce Wschodniej
 • Innowacje w sektorze medycznym
 • Scena start-up’owa Polski Wschodniej

Formularz rejestracyjny WKG 2018 on-line

Szczegółowy opis pytań i odpowiedzi związanych z rejestracją na Kongres znajdziesz tutaj.