Ruszył nabór do Konkursu Technotalent 2019

Od 10 września do 15 października 2019 roku potrwa przyjmowanie zgłoszeń do udziału w szóstej edycji konkursu Technotalent. Organizatorem największego w regionie konkursu dla utalentowanych technicznie młodych ludzi jest Fundacja Technotalenty z Białegostoku.

KONKURS TECHNOTALENT 2019

W szóstej edycji Konkursu Technotalent 2019 uczestnicy będą mogli rywalizować w następujących kategoriach: Technika, Wyzwanie Społeczne, Biznes, Design, Technotalent Politechniki Białostockiej 2019, Technotalent Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Podobnie jak w poprzednich latach zostanie również przyznana nagroda dla najlepszego zespołu uczniowskiego i opiekuna zwycięskiego projektu uczniowskiego. W Konkursie Technotalent 2019 do wygrania są nagrody finansowe, których łączna wartość wynosi 53 000 zł oraz nagrody specjalne.

W tegorocznym konkursie Fundacja Technotalenty współpracuje z 3 uczelniami wyższymi w Białymstoku: Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku, Politechniką Białostocką i Wyższą Szkołą Finansów i Zarządzania w Białymstoku.

Szczególne znaczenie w rywalizacji konkursowej jest kategoria Design, która pozwala na zgłoszenie projektów z różnych dziedzin Design-u – moda, architektura, urbanistyka, wzornictwo przemysłowe czy też webdesign. Jest to działanie, które wynika z zainteresowania młodych ludzi projektami wzorniczymi.

Dodatkowo zwycięzcy ze wszystkich kategorii Konkursu Technotalent 2019 otrzymają nagrodę w postaci  możliwości uczestnictwa w 2-dniowym specjalistycznym szkoleniu „Akademia Zarządzania Talentami” organizowaną przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Białymstoku.

W dniu 10 września na stronie http://technotalenty.pl/konkurs2019/ pojawił się formularz umożliwiający zgłoszenia zrealizowanych lub przyszłych projektów i koncepcji. Zgłoszony do rywalizacji projekt powinien zakładać wykorzystanie przy jego realizacji nowoczesnych technologii.

Celem konkursu jest wsparcie rozwoju utalentowanych technicznie osób z regionu północno-wschodniej Polski. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, studenci, doktoranci  i absolwenci w wieku od 18 do 35 lat. Do udziału w konkursie mogą się zgłaszać osoby indywidualne lub zespoły, wypełniając krótki formularz i udostępniając film lub prezentację swoich projektów. W jednym formularzu zgłoszeniowym uczestnik może zgłosić projekt do dowolnej liczby kategorii. Prezentacja projektu może zawierać informacje np. sposób działania projektu, analizę otoczenia, analizę finansową, badanie rynku itp. Należy pamiętać, że w pierwszym etapie kapituły oceniają projekty na podstawie prezentacji i opisów z formularza zgłoszeniowego, więc im więcej informacji znajdzie się w prezentacji tym projekt zostanie lepiej zrozumiany przez oceniających. Prezentacje i filmy ocenią Kapituły Konkursu złożone z przedstawicieli firm, uczelni oraz instytucji wspierających konkurs. Kapituła wyłoni po pięciu finalistów w każdej z kategorii konkursowych a następnie na etapie finałowym – zwycięzców. Laureaci otrzymają nagrody finansowe i specjalne.

Każdy uczestnik konkursu ma szansę na udział w specjalnym programie wsparcia uzdolnionych osób z regionu północno-wschodniej Polski realizowanym przez Fundację TECHNOTALENTY i firmy partnerskie fundacji.

OPIS KATEGORII:

a)   Technika – pomysł lub projekt nowego wynalazku/produktu/usługi, które są nowym rozwiązaniem technicznym związanym z wykorzystaniem nowoczesnej technologii.
b)   Biznes – projekt lub pomysł o wysokim potencjale komercjalizacji, w którym wykorzystywana jest nowoczesna technologia.
c)   Wyzwanie Społeczne – idea, koncepcja pracy, rozwiązanie związane z nowoczesną technologią, które w perspektywie będzie wpływać pozytywnie na zachowania społeczne, gospodarcze, edukacyjne, proekologiczne, kulturowe i inne.
d)   Design – projekt nowego produktu lub wzoru użytkowego, który jest wyrazem poszukiwań projektowych w obszarze estetyki, funkcjonalności, mody z wykorzystaniem nowoczesnych technologii lub nowych surowców.
e)  Technotalent Politechniki Białostockiej 2019 – Projekt badawczy realizowany w środowisku uczelni. Kategoria skierowany jest do studentów, absolwentów, doktorantów Politechniki Białostockiej oraz do jej pracowników.
f)  Technotalent Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 2019 – Projekt badawczy realizowany w środowisku uczelni. Kategoria skierowana do studentów, absolwentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

ORGANIZATORZY, PARTNERZY I PATRONI

ORGANIZATOR KONKURSU

·  Fundacja Technotalenty

WSPÓŁORGANIZATORZY  KONKURSU

·   Izba Przemysłowo – Handlowa w Białymstoku

·   PKO Bank Polski

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

PATRONI

Patronat nad Galą Konkursu Technotalent 2019 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

PATRONI HONOROWI

·  Honorowy Patronat Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

·  Honorowy Patronat Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

·  Honorowy Patronat Ministerstwa Cyfryzacji

·  Honorowy Patronat Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

·  Honorowy Patronat Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

·  Honorowy Patronat Marszałka Województwa Podlaskiego

·  Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Białegostoku

·   Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Łomża

·   Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Ełku

·   Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Suwałk

PARTNERZY KONKURSU

·  Województwo Podlaskie

·  Santander Bank Polska S.A.

·  TOBO Datczuk Spółka Jawna

·  Politechnika Białostocka

·  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

·   Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania

FIRMY PARTNERSKIE FUNDACJI WSPIERAJACE KONKURS

·   AC SA

·   Automatyka Pomiary Sterowanie SA

·  Biameditek Sp. z o.o.

·  BIT SA

·  Centrum Edukacji Nauczycieli

·  CFT Polska Sp. z o.o.

·  CynkoMet Sp. z o.o.

·  EURO Partner AKIE

·  Grupa Biznes Polska – Wnorowski i wspólnicy sp.j.

·  IBiA VIVADE Sp. z o.o.

·  Infinity Group Sp. z o.o.

·  Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej Sp. z o.o.

·  Intratel Sp. z o.o.

·  Merinosoft Sp. z o.o.

·  Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Kultury

·   Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód Sp. z o.o.

·  Park Naukowo Technologiczny w Ełku

·   Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

·  Porozumienie Akademickich Centrów Transferu Technologii

·  Promotech Sp. z o.o.

·  SALAG Sp. z o.o.

·  SaMASZ Sp. z o.o.

·  Spółka Prawnicza BLC Barłomiejczuk Czarniecki Dobrzyń Gil Zadykowicz Sp.k.

·  UNIBEP SA

·  Up Logic Sp. z o.o.

·  Witraż Sp. z o.o. Sp. k.

PATRONI MEDIALNI

BiałystokOnline  Kurier Poranny  TVP3 Białystok  Polskie Radio Białystok  Radio Akadera