Rusza projekt GoSmart integrujący przedsiębiorstwa państw bałtyckich

„Politechnika Białostocka rozpoczyna realizację projektu pt. „Wzmacnianie inteligentnych specjalizacji poprzez intensyfikację współpracy międzynarodowej” (Strengthening smart specialisation by fostering transnational cooperation – GoSmart BSR). W środę, 6 grudnia, odbyła się konferencja popularyzująca ideę projektu GoSmart BSR w naszym regionie.

Politechnika Białostocka na realizację projektu GoSmart BSR uzyskała unijne dofinansowanie z programu Interreg Europe Region Morza Bałtyckiego. Wartość trzyletniego projektu to ponad 1,7 mln euro, dofinansowanie wynosi blisko 1,4 mln euro. Za jego realizację odpowiada zespół pod kierownictwem dr. hab. inż. Wiesława Urbana, prof. PB z Wydziału Inżynierii Zarządzania. GoSmart BSR połączy badania naukowe z praktycznymi wynikami, kładąc nacisk na te drugie. Projekt ma na celu zbudowanie trwałej sieci współpracy, która będzie wsparciem internacjonalizacji i innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw z państw bałtyckich. Sieć uwzględni współpracę instytucji ze sfery biznesu, administracji i nauki z siedmiu krajów regionu Morza Bałtyckiego – Polski, Finlandii, Danii, Niemiec, Estonii, Litwy i Łotwy. Politechnika Białostocka jest jedynym partnerem naukowym w projekcie. Wyniki przeprowadzonych badań będą stanowiły podstawę do dalszych prac wdrożeniowych przez pozostałych partnerów zajmujących się wspieraniem rozwoju firm w swoich regionach.

(…) Partnerem regionalnym projektu jest Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, która czynnie zaangażowała się w przygotowanie wniosku projektowego i obecnie ściśle współpracuje w projekcie z Politechniką Białostocką. W projekt GoSmart BSR włączyły się również Vidzeme Planning Region (Łotwa), Valga Town Government (Estonia), Public Institution Lithuanian Innovation Centre (Litwa), Kouvola Innovation Ltd. (Finlandia) Hamburg Institute of International Economics (Niemcy) i Business Aabenraa (Dania).”

Źródło: http://pb.edu.pl/archiwa/34977