Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych - PFRR
Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych – przedłużenie naboru wniosków o dofinansowanie
Archiwum aktualności | 11.01.2021

Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych – przedłużenie naboru wniosków o dofinansowanie

Do 4 lutego 2021 r. koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych mogą się ubiegać o środki unijne na wprowadzenie nowej usługi do oferty klastrów. Konkurs, który miał zakończyć się 5 stycznia, został przedłużony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości o miesiąc dodatkowo zwiększając dostępną alokację – z 5 mln PLN do 18 mln PLN w kopercie mazowieckiej i z 45 mln PLN do 47 mln PLN w pozostałych województwach.

Cel konkursu

Celem konkursu jest wsparcie działań zmierzających do rozszerzenia oferty koordynatorów Krajowych Klastrów kluczowych o co najmniej jedną nową usługę w obszarach strategicznych, przewidzianych w ramach polityki rozwoju klastrowej, w szczególności działań w zakresie cyfryzacji i transformacji cyfrowej, transformacji w kierunku przemysłu przyszłości (Przemysł 4.0), gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ), gospodarki niskoemisyjnej.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

 • koszty zarządzania klastrem, w tym wynagrodzenia i szkolenia personelu koordynatorów klastra związanego bezpośrednio z realizowanymi zadaniami w projekcie;
 • koszty przeznaczone na utworzenie lub modernizację infrastruktury badawczej lub demonstracyjnej niezbędnej do świadczenia przez koordynatora klastra nowej usługi w tym min. nabycie lub wytworzenie środków trwałych, zakup materiałów budowlanych, nabycie wartości niematerialnych i prawnych;
 • koszty uzyskania certyfikatu doskonalenia jakości zarządzania klastrem lub certyfikatu branżowego;
 • koszty usług doradczych.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych

Ile możesz otrzymać?

 • MOŻESZ OTRZYMAĆ MAKSYMALNIE 9 750 000 zł
 • w zakresie pomocy operacyjnej do 50% kosztów kwalifikowalnych;
 • w zakresie pomocy inwestycyjnej: w przypadku inwestycji prowadzonych na obszarze województwa mazowieckiego do 55% kosztów kwalifikowalnych, w przypadku inwestycji prowadzonych na obszarze województw innych niż mazowieckie do 65% kosztów kwalifikowalnych;
 • w zakresie pomocy de minimis dla koordynatora klastra – do 85% kosztów kwalifikowalnych.

Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów

 • zlokalizowanych w województwie mazowieckim: 18 000 000 zł
 • zlokalizowanych w województwach innych niż mazowiecki : 47 000 000 zł

Kontakt

Napisz lub zadzwoń na infolinie 22 574 07 07 oraz 0 801 332 202

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zachęca zainteresowane podmioty do udziału w konkursie dla koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych.

Zobacz pozostałe artykuły

Zapisz się do newslettera