Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych - PFRR
Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych – przedłużenie naboru wniosków o dofinansowanie
Archiwum aktualności | 11.01.2021

Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych – przedłużenie naboru wniosków o dofinansowanie

Do 4 lutego 2021 r. koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych mogą się ubiegać o środki unijne na wprowadzenie nowej usługi do oferty klastrów. Konkurs, który miał zakończyć się 5 stycznia, został przedłużony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości o miesiąc dodatkowo zwiększając dostępną alokację – z 5 mln PLN do 18 mln PLN w kopercie mazowieckiej i z 45 mln PLN do 47 mln PLN w pozostałych województwach.

Cel konkursu

Celem konkursu jest wsparcie działań zmierzających do rozszerzenia oferty koordynatorów Krajowych Klastrów kluczowych o co najmniej jedną nową usługę w obszarach strategicznych, przewidzianych w ramach polityki rozwoju klastrowej, w szczególności działań w zakresie cyfryzacji i transformacji cyfrowej, transformacji w kierunku przemysłu przyszłości (Przemysł 4.0), gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ), gospodarki niskoemisyjnej.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

 • koszty zarządzania klastrem, w tym wynagrodzenia i szkolenia personelu koordynatorów klastra związanego bezpośrednio z realizowanymi zadaniami w projekcie;
 • koszty przeznaczone na utworzenie lub modernizację infrastruktury badawczej lub demonstracyjnej niezbędnej do świadczenia przez koordynatora klastra nowej usługi w tym min. nabycie lub wytworzenie środków trwałych, zakup materiałów budowlanych, nabycie wartości niematerialnych i prawnych;
 • koszty uzyskania certyfikatu doskonalenia jakości zarządzania klastrem lub certyfikatu branżowego;
 • koszty usług doradczych.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych

Ile możesz otrzymać?

 • MOŻESZ OTRZYMAĆ MAKSYMALNIE 9 750 000 zł
 • w zakresie pomocy operacyjnej do 50% kosztów kwalifikowalnych;
 • w zakresie pomocy inwestycyjnej: w przypadku inwestycji prowadzonych na obszarze województwa mazowieckiego do 55% kosztów kwalifikowalnych, w przypadku inwestycji prowadzonych na obszarze województw innych niż mazowieckie do 65% kosztów kwalifikowalnych;
 • w zakresie pomocy de minimis dla koordynatora klastra – do 85% kosztów kwalifikowalnych.

Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów

 • zlokalizowanych w województwie mazowieckim: 18 000 000 zł
 • zlokalizowanych w województwach innych niż mazowiecki : 47 000 000 zł

Kontakt

Napisz lub zadzwoń na infolinie 22 574 07 07 oraz 0 801 332 202

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zachęca zainteresowane podmioty do udziału w konkursie dla koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych.

Zobacz pozostałe artykuły

Technologie jutra w zasięgu ręki
Informacje | 23.11.2022

Technologie jutra w zasięgu ręki

Smart City, AI, Przemysł 4.0, Internet Rzeczy to określenia kategorii „Przyszłość dzieje się teraz”. Przed nami największa światowa konferencja Smart City Expo World Congress w...

Zapisz się do newslettera