Rozwój inwestycji prywatnych w miastach średnich

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w „Pakiecie dla średnich miast” – jednym z projektów strategicznych realizowanych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w 2018 roku w jeszcze większym niż dotychczas zakresie oferuje narzędzia wspomagające rozwój inwestycji prywatnych w miastach średnich.

Rozwój inwestycji

Pakiet dla średnich miast” opiera się na dwóch filarach niezbędnych dla trwałego i stabilnego rozwoju każdego miasta: z jednej strony jest to wsparcie inwestycji publicznych podejmowanych przez samorządy, z drugiej zaś tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, w tym sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W bieżącym roku w ramach Pakietu dla średnich miast dla przedsiębiorców inwestujących w średnich miastach, bądź ich najbliższej okolicy Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przygotowało łącznie 600 mln zł dedykowanego wsparcia w ramach Krajowych Programów Operacyjnych.

Nabory wniosków

W ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 uruchomiono drugą edycję konkursu w działaniu 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Nabór wniosków rozpoczął się 29 maja i potrwa do 31 lipca 2018r. Szczegółowe informacje na temat zasad naboru dostępne są w zakładce „Nabory dedykowane dla miast średnich w 2018 roku” na stronie:

www.miir.gov.pl/rozwoj-miast.

Wsparcia w tym zakresie udzielają także konsultanci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. Natomiast w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 uruchomiona została druga edycja konkursu w ramach działania 3.2 Wdrożenie wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1. Badania na rynek. W tegorocznej edycji wprowadzono szereg uproszczeń, dzięki którym środki na rozwój działalności będą dostępne dla szerszego grona przedsiębiorców. Nabór wniosków rozpoczął się 20 marca i potrwa do 5 grudnia 2018r. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:

https://www.poir.gov.pl/nabory/1-11/.