Philip Plotnikov, Dyrektor Wykonawczy Związku „Medycyna i Farmacja – Projekty Innowacyjne” wraz z raportem „Inicjatywa na rzecz konkurencyjności wspólnego programu UE i Republiki Białoruś na rzecz rozwoju sektora prywatnego „