Philip Plotnikov, Dyrektor Wykonawczy Związku „Medycyna i Farmacja – Projekty Innowacyjne” wraz z raportem „Inicjatywa na rzecz konkurencyjności wspólnego programu UE i Republiki Białoruś na rzecz rozwoju sektora prywatnego „

Philip Plotnikov, Dyrektor Wykonawczy Związku "Medycyna i Farmacja - Projekty Innowacyjne" wraz z raportem "Inicjatywa na rzecz konkurencyjności wspólnego programu UE i Republiki Białoruś na rzecz rozwoju sektora prywatnego "

Philip Plotnikov, Dyrektor Wykonawczy Związku „Medycyna i Farmacja – Projekty Innowacyjne” wraz z raportem „Inicjatywa na rzecz konkurencyjności wspólnego programu UE i Republiki Białoruś na rzecz rozwoju sektora prywatnego „