Zhanna Tarasevich, Dyrektor Związku Przedsiębiorców i Pracodawców im. Prof. M. S. Kunyavsky’ego z raportem „Rozwój systemu klastrowego w Republice Białorusi”