Rozwój inicjatywy klastrowej w mieście Witebsk

29 października 2020 r. odbyło się Pierwsze Publiczne Spotkanie Klastra Medyczno-Farmaceutycznego. W spotkaniu wzięło udział 25 przedstawicieli sektora zdrowia Republiki Białorusi (Republikańskie Centrum Naukowo-Praktyczne Kardiologii, Technopark „Przestrzeń Wysokich Technologii” Sp. z o.o., Immunofusion LLC, Pharm-Bonus, Mediola, UO VSMU, TakhatAksi, Litoplast, Solar itp.), Przedstawiciele Banku Światowego oraz Regionalnego Komitetu Wykonawczego w Witebsku.

Program spotkania

Podczas okrągłego stołu omawiano różne wyzwania. Do głównych problemów i wyzwań branży należą:

  1. Ograniczenia demograficzne.
  2. Brak współpracy między sektorem IT a uczelniami.
  3. Kolejny problem wiąże się ze współpracą członków klastra (producentów krajowych).
  4. Wreszcie problem związany z poprzednim to bardzo długi i zbyt skomplikowany proces certyfikacji leków.

12 listopada 2020 r. Odbędzie się Drugie Publiczne Spotkanie Klastra Medyczno-Farmaceutycznego.

Fotorelacja ze spotkania