Rozwój inicjatywy klastrowej w Nowopołocku
Rozwój inicjatywy
Klastry na Białorusi | 19.11.2020

Rozwój inicjatywy klastrowej w mieście Nowopołock

W ramach działań projektowych trwają pracę nad przygotowywaniem nowej strategii działania klastra. Spowodować ma to zwiększenie efektywności jego funkcjonowania, jak i w zwiększenie skuteczności w pozyskiwaniu nowych członków. Dodatkowo nastąpi odświeżenie strony internetowej, opracowanie nowego logotypu oraz stworzenie sloganu reklamowego.

Działania klastrowe w branży paliwowej współrealizowane są z Uniwersytetem w Połocku. Wsparcie inicjatywy opiera się na wdrażaniu opracowanej w roku wcześniejszym strategii funkcjonowania klastra. Na chwilę obecną przeprowadzone zostały spotkania projektowe z wykonawcami nowej strony internetowej projektu, podczas którego zaakceptowaną ostateczną wersję strony, dokonano niezbędnych poprawek, zatwierdzono nazwę domeny serwisu ipnnk.by, wybrano dostawców usług na zakup domeny, hosting, certyfikatów bezpieczeństwa.

 Wkrótce nastąpi uruchomienie serwisu pod adresem ipnnk.by

Rozwój inicjatywy

Zobacz pozostałe artykuły

Zapisz się do newslettera