Rozwiń swoją firmę. Skorzystaj z dofinansowania na usługi doradcze

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie na specjalistyczne usługi doradcze dla MŚP. To wielka szansa dla przedsiębiorców z Podlaskiego. Dzięki poradom ekspertów mogą zwiększyć konkurencyjność firmy, zapewnić wzrost sprzedaży i rozszerzyć rynki zbytu. Planujesz rozwój firmy? Jesteś przedsiębiorcą z województwa podlaskiego? Nie czekaj, skorzystaj – tym bardziej, że procedura została niezwykle uproszczona.

Konkurs będzie trwał do końca 2019 roku. Został podzielony na miesięczne rundy, dzięki czemu jego rozstrzygnięcie następuje bardzo szybko. Wielu osobom składanie wniosków nieodłącznie kojarzy się ze żmudnym i długim procesem. Z dofinansowaniem na specjalistyczne usługi doradcze jest inaczej, gdyż wniosek jest już częściowo wypełniony. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego, a cała procedura została maksymalnie uproszczona dzięki Generatorowi Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020.

Dotacja nawet do 85 procent

Często przedsiębiorców przed najlepszymi decyzjami powstrzymuje brak pieniędzy. Tym razem można skorzystać z okazji i kupić relatywnie drogie usługi eksperckie na niezwykle korzystnych warunkach, tj. usługi o wartości nawet do 50 tysięcy złotych.

Jak wysokie jest dofinansowanie? Mikro i małe przedsiębiorstwa mogą zyskać do 85 proc. wydatków kwalifikowanych (wkład własny – min. 15 proc.), natomiast średnie przedsiębiorstwa mogą liczyć na 75 proc. (wkład własny – min. 25 proc.). Ale to nie koniec, gdyż jedno przedsiębiorstwo może uzyskać dofinansowanie nawet na dwie specjalistyczne usługi doradcze.

Dlaczego dofinansowanie na specjalistyczne usługi doradcze dla MŚP to wielka szansa? Najlepiej będzie, jeśli ocenimy realne korzyści, jakie może uzyskać każda firma spełniająca kryteria kwalifikujące do konkursu.

Dzięki eksperckiemu doradztwu przedsiębiorca będzie mógł m.in. podjąć szereg decyzji dotyczących tego, czy i w jaki sposób wdrożyć swoje zamierzenie inwestycyjne w życie. Dowie się, jak usprawnić procesy i standardy w przedsiębiorstwie i zyska możliwość oceny tego, który z rynków zagranicznych jest najbardziej korzystny.

Doradztwo pozwoli mu także zdecydować, czy opłacalne jest otwarcie oddziału firmy za granicą, a także, jakie obowiązki formalne i prawne należy spełnić, wchodząc na rynek zagraniczny czy w jaki sposób należy opracować plan działań ekspansji zagranicznej firmy.

Ekspert podpowie, jakie są najnowsze trendy panujące w branży czy możliwości modernizacji i rozwoju firmy na przyszłe lata. Jeśli natomiast przedsiębiorca popatrzy szerzej, to w perspektywie długoterminowej zapewni firmie dostęp do nowych technologi i podniesienie kompetencji pracowników.

Przedsiębiorca zyska możliwość oceny tego, które usługi mają służyć konkurencyjności i efektywności przedsiębiorstwa, wzrostowi sprzedaży, wzrostowi zysków lub redukcji kosztów, a także rozszerzeniu rynków zbytu.

Po pierwsze, rozwój!

Kto powinien skorzystać ze specjalistycznych usług doradczych? Z pewnością wszyscy przedsiębiorcy, którzy chcą się rozwijać i pozyskać nowych klientów. To oferta do osób, które szukają oszczędności i racjonalizacji kosztów, a przy tym marzą o dynamicznym rozwoju swoich firm. Usługi można otrzymać w zakresie m. in. strategii, organizacji i zarządzania, marketingu i promocji, usprawniania procesów produkcyjnych i świadczenia usług czy specjalistycznych usług finansowych i prawnych.

Jedną z instytucji, która została zakwalifikowana do świadczenia usług na rzecz przedsiębiorstw, jest Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, która od 25 lat działa w celu wspierania rozwoju gospodarczego regionu – w szczególności tworzenia i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Przygotowała szczegółowy katalog prorozwojowych usług doradczych, z których będzie mógł skorzystać przedsiębiorca.

Znajduje się tu:

  • Opracowanie biznesplanów i studiów wykonalności przedsięwzięć inwestycyjnych;
  • Pozyskiwanie kontrahentów zagranicznych;
  • Strategia wejścia na rynek zagraniczny;
  • Przygotowanie do udziału w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych;
  • Analiza wymogów formalno-prawnych wprowadzenia produktu/usługi na rynek zagraniczny;
  • Badanie (audyt) potencjału internalizacji przedsięwzięcia;
  • Analiza potencjału docelowego rynku zagranicznego;
  • Doradztwo w zakresie koncepcji oraz możliwości sfinansowania przedsięwzięć rozwojowych (od pomysłu do realizacji);
  • Wsparcie w zakresie optymalizacji operacyjnej przedsiębiorstwa oraz usprawnień systemu informacji zarządczej;
  • Doradztwo w zakresie fuzji i przejęć przedsiębiorstw.

Należy zaznaczyć, że Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego jest pierwszą instytucją, która została zakwalifikowana do świadczenia usług na rzecz przedsiębiorstw, ale liczba instytucji docelowo będzie większa.

A w jaki sposób przedsiębiorca wybiera usługi? Czy na podstawie rozeznania rynkowego? Przedsiębiorca składa wniosek o dofinansowanie, wskazując w nim usługę z katalogu usług (bądź zgłoszoną do ujęcia w katalogu). Zgodnie z wytycznymi, jest zobowiązany do stosowania procedur rozeznania rynku/zasady konkurencyjności. Obecnie w katalogu znajdują się usługi o wartości poniżej 50 tys. zł, co zgodnie podlega rozeznaniu rynkowemu. Należy przy tym pamiętać o ograniczeniu potencjalnych wykonawców do podmiotów ujętych na liście kwalifikowanych dostawców usług.

Warunki uczestnictwa w konkursie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014).

Ponadto wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia dwóch egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami w ciągu trzech dni roboczych, licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia konkursu.

Ogólna pula środków w konkursie to aż 8 mln zł. Nie czekaj i złóż wniosek już dziś.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1/poddzialanie-141-promocja-przedsiebiorczosci-oraz-podniesienie-atrakcyjnosci-inwestycyjnej-wojewodztwa-8.html

Link do katalogu usług: https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/katalog-prorozwojowych-uslug-doradczych.html

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Artykuł powstał we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego.


Źródło: https://bialystok.onet.pl/rozwin-swoja-firme-skorzystaj-z-dofinansowania-na-uslugi-doradcze/29fph3y