Rozpoczęcie naboru wniosków w projekcie „Granty na badania i rozwój” od 3 czerwca 2019r.

Informujemy, że w dniu 3 czerwca 2019r. nastąpi rozpoczęcie naboru wniosków o powierzenie grantu w ramach projektu „Granty na badania i rozwój”. Wnioski będą przyjmowane w Biurze Projektu w Białymstoku przy ul. Spółdzielczej 8. Wszelkie informacje na temat zasad naboru wniosków, Regulaminu powierzania grantów, zasad kwalifikowalności itp. znajdują się na stronie projektu (grantynarozwoj.pl) oraz udzielane są telefonicznie, mailowo bądź bezpośrednio w Biurze Projektu.

Zapraszamy do kontaktu z personelem projektu i zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na stronie grantynarozwoj.pl.

Projekt „Granty na badania i rozwój” jest dofinansowany z Funduszy Europejskich i realizowany przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2.2 Bon na usługi badawcze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.