Rola kobiet w podlaskim biznesie – konferencja w Białymstoku: „Aż i tylko kobieta”

W auli Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku zebrało się ponad 200 osób. W większości to panie, ale pojawili się też mężczyźni, którzy doceniają pracę kobiet na podlaskim rynku. Jak mówi przedsiębiorca, honorowy konsul Finlandii w Polsce Andrzej Parafiniuk, kobiety wprowadzają często bardzo nowatorskie podejście do zarządzania.

„To nie są tylko takie biznesy, jak się u nas próbuje pejoratywnie spojrzeć na kobiece firmy – fryzjerka, kosmetyczka. To są bardzo zaawansowane firmy – mamy w województwie kilku światowej klasy liderów wśród przedsiębiorstw, których właścicielkami są kobiety, bądź są przez nie prowadzone” – przekonuje Andrzej Parafiniuk.

Ogranizatorką konferencji jest Marta Molska. Jak podkreśla, jednym z celów spotkania jest dodanie kobietom odwagi.

„Trzeba budować samoocenę kobiet. Na przykład jeżeli chodzi o różnicę w wynagrodzeniach – to nie jest tak, że ktoś mówi >>ja tyle kobiecie nie zapłacę<<. To raczej kobieta ma problem z tym żeby pójść i o tym rozmawiać. Chcemy to zmieniać” – wyjaśnia Marta Molska.

W konferencji bierze udział m.in. fotografka Karolina Baranow. W jej ocenie kobiety są coraz silniejsze na rynku pracy. Jako przykład podaje swoją branżę.

„Jeszcze kilka lat temu był to dość męski zawód i jak przychodziłam na spotkanie z klientami, to się dziwili. Teraz jest to normalne, a moi klienci nie są zdziwieni, a wręcz zadowoleni” -przekonuje fotografka.

Prelegentami konferencji „Aż i tylko kobieta” są m.in. prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego prof. Elżbieta Mączyńska, prezes Podlaskiego Stowarzyszenia Właścicielek Firm KKB Elwira Horosz, czy dyrektor Opery i Filharmonii Podlaskiej prof. Ewa Iżykowska-Lipińska.


Źródło: https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/179687