Rekomendacje opracowane w ramach projektu „SUPER”

Efektem realizacji projektu „SUPER” w ramach Interreg Europe jest opracowanie rekomendacji w zakresie wsparcia ekoinnowacji w regionie. Podobne rekomendacje dla instytucji zarządzających regionalną polityką zostały opracowane we wszystkich regionach, które biorą udział w projekcie.

Zachęcamy do zapoznania się z nimi tutaj: https://www.interregeurope.eu/super/regional-action-plans/.

super loga