Regionalny Program Operacyjny wspiera podlaskich przedsiębiorców

Ponad 200 tys. złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego przyznał zarząd województwa czterem podlaskim firmom. Dotacja zostanie przeznaczona na usługi eksperckie na rzecz tych przedsiębiorstw. Inne firmy również mogą jeszcze skorzystać z takiej szansy.

Firma Centro-Met Stefan Bedkowski otrzyma 35,7 tys. zł (koszt 51,66 tys. zł) na poradę w zakresie koncepcji oraz możliwości sfinansowania przedsięwzięć rozwojowych. Natomiast przedsiębiorstwu Centi Łukasz Wądołkowski, firmie Medical Honey i firmie G&G FARM Z. Garbowski Spółka Jawna eksperci przygotują strategię komunikacji marki. Wartość tej usługi (dla każdej z tych firm) wynosi 61,5 tys. zł, a dotacja z RPOWP pokryje 42,5 tys. zł.

Ponadto firma G&G skorzysta z drugiej usługi eksperckiej, polegającej na stworzeniu nowej marki produktów oraz fundamentów komercyjnych jej promocji i sprzedaży. Dofinansowanie z RPOWP to 42,5 tys. zł (koszt 61,5 tys. zł).

To kolejne firmy, które otrzymały dofinansowanie na usługi doradcze w ramach działania 1.4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Wzięły one udział w konkursie, w którym można uzyskać pomoc na ten cel. Oferta jest skierowana do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mogą one wybierać z szerokiego katalogu usług, które świadczą: Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego i Podlaski Klub Biznesu.

Wnioski w tym naborze przedsiębiorstwa mogą składać do 31 grudnia 2019 roku. Jest więc jeszcze szansa na skorzystanie z tej możliwości wsparcia. Budżet tego naboru to aż 8 mln zł.


Źródło: https://poranny.pl/regionalny-program-operacyjny-wspiera-podlaskich-przedsiebiorcow/ar/c3-14563197