Refundacja kosztów przygotowania planu transformacji w oparciu o cyfryzację, automatyzację lub robotyzację