Re_Open UK - pomoc polskim firmom w skutkach brexitu - PFRR
Re_Open UK - pomoc polskim firmom w przezwyciężeniu skutków brexitu
Archiwum aktualności | 08.08.2022

Re_Open UK – pomoc polskim firmom w przezwyciężeniu skutków brexitu

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zachęca podlaskich przedsiębiorców dotkniętych brexitem do skorzystania z szansy jaką daje nowy ogólnopolski program Re_Open UK. Jest to inicjatywa Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Program ma na celu pomoc polskim przedsiębiorcom w przezwyciężeniu negatywnych skutków brexitu.

W programie przewidziano 4 typy projektów:

  • Typ 1. Nowe kierunki eksportu – Udział w roli wystawcy w międzynarodowych imprezach targowych lub wystawienniczych oraz organizacja i udział w misjach gospodarczych.
  • Typ 2. Re_start inwestycyjny – Inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w celu uaktualnienia/poszerzenia dotychczasowej oferty lub stworzenia nowej jako sposób na pozyskanie dodatkowych źródeł przychodów, utraconych w wyniku brexit.
  • Typ 3. Akcja adaptacja do zmian – dofinansowanie doradztwa, opracowania modeli biznesowych oraz zakupu środków trwałych i WNiP.
  • Typ 4. Brexit bez straty – dofinansowanie katalogu kosztów jak w typach 1,2 i 3 (wydatki poniesione w okresie 01.01.2020-15.07.2022).

Najbliższy nabór trwa do 26 sierpnia 2022 r.

Więcej informacji na stronie Programu: https://reopen.biz/

Zobacz pozostałe artykuły

Zapisz się do newslettera