Punkt Konsultacyjno Doradczy

sierpień 2001 – marzec 2002

Punkt Konsultacyjno Doradczy

DATY

sierpień 2001 – marzec 2002
 

WARTOŚĆ

ok. 170.000 PLN, w tym ok. 126.000 PLN dotacja Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości01.08.2001- 31.03.2002

01.04.2002- 30.06.2002

 

OPIS PROJEKTU

Projekt realizowany przez sieć ośrodków akredytowanych w Krajowym Systemie Usług dla MSP (KSU). Punkt Konsultacyjno-Doradczy utworzony przez PFRR, działający w Białymstoku oraz filie w Bielsku Podlaskim, Hajnówce, Sokółce, Siemiatyczach i Mońkach udzielają małym i średnim przedsiębiorcom oraz osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą bezpłatnych, prostych usług doradczych. Doradcy prowadzą kampanie promujące działalność ośrodków PKD, dystrybuują ulotki informacyjne, współpracują z Powiatowymi Urzędami Pracy, prowadzą spotkania z instytucjami otoczenia biznesu, uczestniczą w dyżurach w Centrum Informacji i Planowania Kariery zawodowej w Białymstoku.Klasyfikacja usług świadczonych bezpłatnie: administracyjno-prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w dziedzinie eksportu, finansów, innowacji, marketingu, planowania, prawa, zarządzania, zasobów ludzkich, informacja nt. źródeł finansowania działalności gospod., informacja nt. dostępu do usług na MSP
 

PROFIL/LICZBA UCZESTNIKÓW

  • osoby rozpoczynające działalność gospodarczą;
  • małe i średnie przedsiębiorstwa.
 

EFEKTY

Efekty:

  • bezpośrednie bezpłatne usługi doradcze skierowane do sektora MSP oraz osób chcących rozpocząć własną działalność nt. finansowania działalności gospodarczej, procedury zakładani dzielności gospodarczej, prawa, marketingu, finansów, technik komputerowych jakości i innych.
  • współpraca z instytucjami finansowymi oraz władzami regionalnymi
  • aktualizacja bazy danych nt. źródeł finansowania zewnętrznego dostępnego w regionie

Efekty bezpośrednie:

Sierpień 2001-Marzec 2002

PKD Białystok

– 312 obsłużonych klientów

– 35 działających firm, 101 osób prowadzących działalność gospod., 176 osób nie prowadzących działalność gospodarczą

– 103 firmy zatrudniające 1-5 pracowników

– 26 firm zatrudniających 6-50 pracowników

– 7 firm zatrudniających 51-250 pracowników

– łącznie realizacja 1431 godzin bezpłatnych usług informacyjno-doradczych

PKD Bielsk Podlaski

– 301 obsłużonych klientów

– 12 działających firm, 115 osób prowadzących działalność gospod., 174 osób nie prowadzących działalność gospodarczą

– 122 firmy zatrudniające 1-5 pracowników

– 2 firm zatrudniających 6-50 pracowników

– 3 firm zatrudniających 51-250 pracowników

– łącznie realizacja 1325 godzin bezpłatnych usług informacyjno-doradczych

Lipiec 2002 – wrzesień 2002

PKD Białystok

– 290 porad

– 272 obsłużonych klientów

– 39% osób nieprowadzących działalność gospod.,

– 37,5 % zakłady osób fizycznych

– 23,5% pozostałe firmy (sp. zo.o., sp.j.)

– 80% firm zatrudniających 1-5 pracowników

– łącznie realizacja 965 godzin bezpłatnych usług informacyjno-doradczych

PKD Bielsk Podlaski

– 156 udzielonych porad

– 121 obsłużonych klientów

– 65% osób fizycznych nieprowadzących działalność gospodarczą

– 30% zakładów osób fizycznych

– 5% pozostałe firmy (sp. zo.o., sp.j.)

– firmy zatrudniające 1-5 pracowników

– 5 firm zatrudniających 6-50 pracowników

– 1 firma zatrudniająca 51-250 pracowników – łącznie realizacja 658 godzin bezpłatnych usług informacyjno-doradczych

 

PODMIOT ZAMAWIAJĄCY

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości na zlecenie Ministerstwa Gospodarki w ramach realizacji dokumentu ‘Kierunki działań Rządu wobec MSP do 2002 r.”
 

PARTNERZY

Ponad 100 Punktów Konsultacyjno-Doradczych na terenie całej Polski, doradcy współpracujący z PFRR, instytucje finansowe, urzędy pracy, etc.
 

UWAGI

Projekt w trakcie realizacji