Przyjazdowa misja z Indii dla JST, 23-27.03.2015r.

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. ogłosiła nabór dla przedstawicieli JST z Polski Wschodniej na uczestnictwo w przyjazdowej misji z Indii planowanej na 23—27 marca 2015r.

Celem uczestnictwa JST z Polski Wschodniej w misji przyjazdowej z Indii jest przede wszystkim prezentacja potencjału gospodarczego i inwestycyjnego5 województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, nawiązanie kontaktów z partnerami zagranicznymi oraz zaprezentowanie ofert inwestycyjnych.

Głównymi obszarami tematycznymi, wokół których będą skupiały się wydarzenia podczas Misji są:

  • szeroko rozumiany sektor lotniczy,
  • maszynowy, motoryzacyjny i okołomotoryzacyjny,
  • sektor elektroniczny; szeroko rozumiany sektor spożywczy,
  • biotechnologia dla przemysłu spożywczego,
  • szeroko rozumiany sektor farmaceutyczny, sektor chemiczny i biochemiczny, itp.

Termin nadsyłania wniosków upływa 25 lutego 2015 r. We wszystkich kwestiach związanych z wyjazdem proszę o kontakt pod numerem tel. (22) 334 98 97 lub e-mailowo aleksandra.bigda@paiz.gov.pl.

Regulamin oraz pozostała dokumentacja konkursowa dotycząca Misji są dostępne tutaj.

Misja organizowana jest przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. w ramach Projektu „Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej”. Dofinansowanie uczestnictwa przedsiębiorcy wynosi blisko 100% kosztów.