Przygotowanie polskich przedsiębiorstw do funkcjonowania w Europie (Polish Business for Europe) PHARE

czerwiec 1999 – marzec 2000

WARTOŚĆ

9 tysięcy EURO

OPIS PROJEKTU

Przeprowadzenie serii seminariów na rzecz 100 MSP w regionie podlaskim w celu przygotowania przedsiębiorców do integracji Polski z Unią Europejską

PROFIL/LICZBA UCZESTNIKÓW

105 MSP w regionie

EFEKTY

  • Zorganizowano trzy sesje jednodniowych szkoleń „Marketing na rynkach europejskich – kogo stać na eksport?” na temat poszukiwania informacji o rynkach europejskich, analizy możliwości eksportowych firm, opcji wejścia na rynki zagraniczne – liczba uczestników 105 firm
  • Uczestnicy uzyskali wiedzę nt. specyficznych zagadnień i źródeł informacji, zwiększenie umiejętności i kompetencji
  • Opracowano materiały szkoleniowe
  • Poszukiwanie partnerów handlowych za granicą oraz możliwości uczestnictwa w międzynarodowych imprezach biznesowych

PODMIOT ZAMAWIAJĄCY

ON SITE Luxemburg

PARTNERZY

9 agencji rozwoju regionalnego w kraju