Przepisy celne w międzynarodowym i wewnątrzunijnym obrocie towarowym, Łomża, 21.03.2019r.

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego zaprasza na spotkanie: ”Przepisy celne w międzynarodowym i wewnątrzunijnym obrocie towarowym – prawo, procedury, zgłoszenia, usprawnienia”, które odbędzie się 21 marca 2019 r. (czwartek), o godzinie 10:00, w Łomży, Restauracja Labirynt, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 345.

Seminarium ma na celu przekrojowe, kompleksowe przedstawienie i omówienie zasad prowadzenia obrotu towarowego z zagranicą w oparciu o obowiązujące przepisy prawa celnego oraz wyjaśnienie wątpliwości uczestników i udzielenie odpowiedzi na pytania. Uczestnicy spotkania uzyskają wiedzę dotyczącą:

 • podstaw prawa celnego,
 • elementów kalkulacyjnych,
 • procedur celnych,
 • uproszczeń celnych,
 • długu celnego i jego zabezpieczania,
 • zwolnień z należności celnych,
 • systemu PUESC,
 • ograniczeń w obrocie.

Prelegent

Spotkanie poprowadzi Pani Agnieszka Milarczyk-Woźniak – doktor nauk humanistycznych. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Wieloletni pracownik Głównego Urzędu Ceł, a następnie firmy doradczej KPMG Polska Audyt Sp. z o. o. Od 2007 r. wykładowca w Wyższej Szkole Cła i Logistyki, a obecnie Uczelni Techniczno-Handlowej. Specjalistka w zakresie prawa celnego. Autorka szeregu publikacji z zakresu cła, handlu zagranicznego oraz międzynarodowych stosunków gospodarczych.

Rejestracja

Prosimy o potwierdzenie przybycia na spotkanie do 19 marca 2019r. za pomocą formularza on-line zamieszczonego na dole strony lub wypełnienie formularza tradycyjnegoplik WORD i przesłanie go na adres e-mail: szmit@pfrr.pl.

Kontakt

Wojciech Szmit
tel: 86 215 16 90
kom: 572 243 183
e-mail: szmit@pfrr.pl

 Spotkanie organizowane jest w ramach projektu
Enterprise Europe Network Wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Logo EENProgram spotkania

09:45 – 10:00 Rejestracja uczestników i poranna kawa
10:00 – 10:05 Powitanie gości i uczestników oraz Prezentacja projektu Enterprise Europe Network

Wojciech Szmit – Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

10:05 – 11:20 I. Podstawy prawa celnego unii europejskiej

 • Podstawa prawna. Podstawowe definicje
 • Przedstawicielstwo celne
 • Postępowanie celne. Status celny towarów
 • Organy właściwe w spawach celnych (Krajowa Administracja Skarbowa)
 • Warunki dostawy towarów (Incoterms)

II. Elementy kalkulacyjne zgłoszenia celnego

 • Klasyfikacja taryfowa towarów
 • Reguły pochodzenia towarów
 • Kalkulacja wartości celnej towarów

Dr Agnieszka Milczarczyk-Woźniak – Rusak Business Services Sp. z o.o.

Marta Goworowska, Kierownik biura w Białymstoku – Rusak Business Services Sp. z o.o.

11:20 – 11:40 Słodki poczęstunek
11:40 – 12:50 III. Procedury celne

 • Charakterystyka poszczególnych procedury celnych
 • Wymogi formalno-prawne obowiązujące dla poszczególnych procedur celnych
 • Wymogi dokumentacyjne związane ze stosowaniem poszczególnych procedur celnych

IV. Uproszczenia celne

 • Uproszczenia w procedurach specjalnych.
 • Status AEO

Dr Agnieszka Milczarczyk-Woźniak – Rusak Business Services Sp. z o.o.

Marta Goworowska, Kierownik biura w Białymstoku – Rusak Business Services Sp. z o.o.

12:50 – 13:10 Słodki poczęstunek
13:10 – 14:30 V. Dług celny i zabezpieczenie długu celnego

 • Zabezpieczenie długu celnego
 • Kalkulacja długu celnego (podatek VAT i akcyzowy)
 • Powstanie i wygaśnięcie długu celnego

VI. Zwolnienia z należności celnych

VII. Systemy teleinformatyczne – PUESC

VIII. Ograniczenia międzynarodowego obrotu towarowego

Dr Agnieszka Milczarczyk-Woźniak – Rusak Business Services Sp. z o.o.

Marta Goworowska, Kierownik biura w Białymstoku – Rusak Business Services Sp. z o.o.

14:30 -15:00 Panel dyskusyjny

Formularz zgłoszeniowy