Przedsiębiorcy będą mogli starać się o pożyczkę termomodernizacyjną