Przedsiębiorcy będą mogli starać się o pożyczkę termomodernizacyjną

„W środę, 20 grudnia, Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowę z pośrednikiem finansowym – Podlaską Fundacją Rozwoju Regionalnego, która będzie oferować pożyczkę termomodernizacyjną dla przedsiębiorstw. Będzie ona finansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Umowa pomiędzy BGK a PFRR opiewa na kwotę 14,4 mln zł. Pożyczki są skierowane do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Mogą one liczyć na finansowanie do 1 mln zł (maksymalna wartość pożyczki dla jednej firmy). Zobowiązanie należy spłacić w okresie do 10 lat, natomiast okres karencji to 6 miesięcy. Wsparcie udzielane będzie na warunkach rynkowych bądź korzystniejszych niż rynkowe. (…)”

Źródło: http://centrumdoradcze.eu/2018/01/02/przedsiebiorcy-beda-mogli-starac-sie-o-pozyczke-termomodernizacyjna/