Przedłużone nabory PAIIZ na 4 różne wydarzenia targowe

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. informuje, iż zostały przedłużone nabory na 4 różne wydarzenia targowe (wszytkie zgłoszenia do 22 marca 2013 r.):

Szczegółowe informacje dotyczące terminów nadsyłania wniosków oraz kryteriów dla przedsiębiorców do ubiegania się na dany Wyjazd znajdują się odpowiednio pod linkiem do danego wydarzenia.