Projekty OLD

Pożyczki

Wspieramy MŚP poprzez pożyczki

Poręczenia

Poręczamy kredyty, inwestycje, wadia, wykonanie umowy.

Inwestycje kapitałowe

Wchodzimy z kapitałem do spółek w celu ich rozwoju.

Enterprise Europe Network

Projekt Enterprise Europe Network zapewnia podlaskim przedsiębiorcom dostęp do informacji, ofert współpracy, seminariów i konferencji.

Granty

Celem projektu jest pobudzenie popytu na innowacje i upowszechnienie podejmowania działalności B+R+I przez podlaskie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Startuj w biznesie

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia, poprzez utworzenie 28 nowych miejsc pracy przez mieszkańców subregionu bielskiego.